30.04.2023

  • Batory czeka na twój 1,5 %

    Wesprzyj Batorego przekazując 1,5%   Fundacja Społeczności Liceum Batorego KRS 0000673179   Priorytetem w roku 2023 jest remont starej kotłowni z przeznaczeniem na salę multimedialną i muzeum szkolne. Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego tę ideę, zrealizowanego dzięki wsparciu rodziców oraz Rady Rodziców:   https://www.youtube.com/watch?v=7x2jZZo4qa0   Barbara Kordas - dyrektor

24.06.2023

  • Droga do sukcesu - zgłoszenia na rok szkolny 2022/23

    Dokumenty: deklaracja uczestnictwa w projekcie "Droga do sukcesu" oświadczenie / zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgłoszenia razem z deklarcją uczestnictwa w projekcie i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w sekretariacie, w godzinach jego pracy. Dokumenty powinny być podpisane przez rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich lub samodzielnie przez uczniów...

31.12.2024

  • Projekt Onkoakademia kluczem do zdrowia

    Projekt Onkoakademia kluczem do zdrowia jest skierowany do uczniów szkół średnich województwa mazowieckiego. Projekt będzie realizowany przez pracowników badawczodydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2023-2024 w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu dofinansowanego ze środków budżetu Państwa.  Celem projektu są popularyzowanie nauki w zakresie chorób...