Dyrekcja

Dyrekcja II Liceum im. Stefana Batorego

Dyrektor Liceum
  • Barbara Kordas
    e-mail: dyrektor@batory.edu.pl
Wicedyrektorzy
  • Krzysztof Ściechowski
  • Michał Malarski
Wicedyrektor, koordynator programu
Matury Międzynarodowej
  • Joanna Szcześniak
Od lewej: Michał Malarski, Barbara Kordas, Joanna Szcześniak, Krzysztof Ściechowski
Skip to content