Terminarz spotkań z rodzicami

I PÓŁROCZE Od 04.09.23r. do 12.01.24r.

07.09.2023 r.

(czwartek)

                   

godz. 17:00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych (aula).

po spotkaniu

w auli

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych. Wybór „trójek klasowych”.

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III i IV. Wybór „trójek klasowych” .

29.09.2023 r.

(piątek)

godz. 10:00

Święto Szkoły (105-lecie Batorego).

Ślubowanie uczniów klas I-szych

(szczegóły w oddzielnym komunikacie).

26.10.2023 r.

(czwartek)

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami

(wszystkie klasy).

godz. 18:00

„Dzień otwarty” (wszystkie klasy)

godz. 18:00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas IV L.O. na temat procedur egzaminu maturalnego (aula).

godz. 18:45

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami „trójek klasowych” kl. IV na temat studniówki

21.12.2023
14.12.2023 (czwartek)

godz.17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych.

godz.18:00

„Dzień otwarty” (wszystkie klasy),

spotkanie „trójek klasowych” klas IV- studniówka

  • Zimowa przerwa świąteczna 23.12.23 r. – 31.12.23 r.  
  • FERIE ZIMOWE  od 15.01.24 r. do 26.01.24 r.

II PÓŁROCZE Od 29.01.24r. do 21.06.24r.

03.02.2024 r.

(sobota)

godz. 20:00Studniówka
15.02.2024 r.
08.02.2024 r. (czwartek)
godz. 17:30

Zebrania  wychowawców z rodzicami
(wszystkie klasy)

godz. 18:00 „Dzień otwarty” (wszystkie klasy)

Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.24 r.- 02.04.2024 r.

04.04.2024 r.

(czwartek)

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami

(wszystkie klasy).

Informacja dla rodziców uczniów klas IV

o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych.

godz. 18:00

„Dzień otwarty” (wszystkie klasy).

06.06.2024 r. (czwartek)

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów

o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych oraz propozycjach ocen zachowania.

godz. 18:00

„Dzień otwarty”.

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 

21 czerwca 2024 r. (piątek)

Klasy II i III – godz. 9:00

Klasy I – godz. 11:00

Skip to content