Terminarz spotkań z rodzicami

I PÓŁROCZE Od 01.09.22r. do 13.01.23r.

08.09.2022r.

(czwartek)

                   

godz. 17:00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych (aula).

Po spotkaniu 

w auli

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych m.in. wybór „trójek klasowych”.

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III i IV m. in. wybór „trójek klasowych” 

14.10.2022r.

(piątek)

godz. 10:00

Święto Szkoły. Ślubowanie uczniów klas I-szych 

(szczegóły w oddzielnym komunikacie)

27.10.2022r.

(czwartek)

godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami

(wszystkie klasy). 

godz. 18:00

„dzień otwarty” (wszystkie klasy)

godz. 18:00

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas IV L.O. na temat procedur egzaminu maturalnego

godz. 18:30

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami „trójek” klasowych kl. IV na temat studniówki  

15.12.2022r. (czwartek)

godz.17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami. 

 Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych.

godz.18:00

„dzień otwarty” (wszystkie klasy), 

spotkanie „trójek” klasowych klas IV- studniówka

23.12.22r. – 31.12.22r.  zimowa przerwa świąteczna

II PÓŁROCZE Od 16.01.23r. do 23.06.23r.

19.01.2023r.(czwartek)

godz. 17:30

Zebrania  wychowawców z rodzicami-oceny śródroczne

(wszystkie klasy)

godz. 18:00

,,dzień otwarty” (wszystkie klasy)

21.01.2023r.

(sobota)

godz. 20:00

Studniówka

FERIE ZIMOWE od 13.02.23r. do 26.02.23r. 06.04.23r.- 11.04.2023r. wiosenna przerwa świąteczna

13.04.2023r.

(czwartek)

Godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami

(wszystkie klasy). 

 Informacja dla rodziców uczniów klas IV 

o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych.

Godz. 18:00

„dzień otwarty” (wszystkie klasy)

 

31.05.2023r. (środa)

Godz. 17:30

Zebrania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów 

o zagrożeniach i przewidywanych ocenach rocznych oraz propozycjach ocen zachowania.

Godz. 18:00

„dzień otwarty”

23.06.23r. (piątek) ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 godz. 9:00 – klasy I

godz.11:00 – klasy II i III

Skip to content