Doradztwo zawodowe

W II Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie został wdrożony system doradztwa zawodowego. Jego głównym celem jest przygotowanie młodzieży do procesu podejmowania trafnych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej. Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację.

Istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym Panią Katarzyną Chmielewską, po uprzednim umówieniu się na spotkanie. W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia przedstawia się uczniowi informacje o możliwościach dalszego kształcenia lub wyboru pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogiczno Nr 11 w Warszawie: 

http://poradnia11.waw.pl/strefa-doradztwa-zawodowego/

Proponujemy zapoznać się z dodatkowymi informacjami na stronach:

  1. Poradnik „Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej”:

http://www.wcies.edu.pl/media/system/doc/cdz/poradnik_dla_rodzicow_planowanie_kariery.pdf

  1. Prognoza zapotrzebowania na pracowników:

https://www.barometrzawodow.pl/

Skip to content