Egzaminy

Sam egzamin składa się z dwóch lub trzech części, przy czym test wyboru jako jedna z nich występuje wyłącznie w przypadku przedmiotów przyrodniczych. Z testu można uzyskać nie więcej niż 24% wszystkich punktów. Każda z części egzaminu z danego przedmiotu jest odsyłana do sprawdzenia przez innego egzaminatora na świecie. Sposób przeprowadzania egzaminów jest regulowany bardzo szczegółowymi przepisami oraz monitorowany przez wizytujących szkoły, bez uprzedzenia, przedstawicieli International Baccalaureate Organisation. Łączny czas egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym to, w zależności od przedmiotu, 5 lub 6 godzin zegarowych.

Uczniowska praca badawcza jest wprawką do naukowej działalności badawczej. Może być wykonana z dyscyplin naukowych nie będących przedmiotami egzaminacyjnymi ucznia, a nawet nie prowadzonymi w danej szkole. Powinna spełniać kryteria formalne artykułu (15 stron) w prasie naukowej. Praca jest sprawdzana i oceniana przez egzaminatora zewnętrznego.

Maksymalna ocena za każdy z sześciu przedmiotów egzaminacyjnych wynosi 7, maksymalnie można więc za nie otrzymać łącznie 42 punkty. Dodatkowo, za wyniki z przedmiotu teoria wiedzy oraz za uczniowską pracę badawczą można według dość skomplikowanego klucza otrzymać maksymalnie 3 punkty. Całkowita liczba punktów, którą można zdobyć na maturze, wynosi więc 45 punktów.

Skip to content