Władze

Organami statutowymi Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

Zgodnie ze Statutem Fundacji, członkowie organów statutowych Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. Osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Fundacji wykonują całą swoją pracę pro bono.

Zarząd Fundacji

W skład Zarządu Fundacji pierwszej kadencji wchodzą:

Marta Koszowy Prezes Zarządu

Ewa Małkowska członek Zarządu

Joanna Gorzelińska członek Zarządu

Piotr Konowrocki członek Zarządu

Marcin Lubański członek Zarządu

Rada Fundacji

W skład Rady Fundacji pierwszej kadencji wchodzą:

dr hab. Łukasz Gasiński Przewodniczący Rady

Barbara Kordas Wiceprzewodnicząca Rady

Agnieszka Hein członek Rady

Joanna Surawska członek Rady

Marcin Miros członek Rady

Grzegorz Napiórkowski członek Rady

Maciej Knapik członek Rady

Paweł Rymarz członek Rady

Andrzej Wasilewski członek Rady

Skip to content