Władze

Organami statutowymi Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

Zgodnie ze Statutem Fundacji, członkowie organów statutowych Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. Osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Fundacji wykonują całą swoją pracę pro bono.

Zarząd Fundacji

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Marcin Miros Prezes Zarządu

Joanna Gorzelińska Wiceprezes Zarządu

Marcin Lubański Członek Zarządu

 

Rada Fundacji

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Joanna Surawska Przewodnicząca Rady

Barbara Kordas Wiceprzewodnicząca Rady

Violetta Bogorodź członek Rady

Ewa Małkowska członek Rady

Grzegorz Napiórkowski członek Rady

Bianka Piłat członek Rady

Andrew Wasilewski członek Rady

Wiktor Zień członek Rady

Skip to content