Języki obce

Języki obce

Pierwszym językiem obcym jest we wszystkich klasach język angielski. W rekrutacji do klas dwujęzycznych i do klasy z Międzynarodową Maturą konieczne jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Nauka drugiego języka obcego w klasach z maturą „polską” jest częściowo realizowana w grupach międzyklasowych. Do wyboru są następujące języki obce:

  • język niemiecki (tylko kontynuacja)
  • język hiszpański (tylko kontynuacja)
  • język francuski (od podstaw i kontynuacja)
  • język rosyjski (tylko od podstaw)
  • język włoski (tylko od podstaw)

Spełnienie oczekiwań dotyczących preferencji nauki danego języka jest uzależnione od liczby zgłoszeń do danej grupy językowej.

Ze względu na małą liczbę przyjmowanych uczniów wyjątkowo w roku szkolnym 2024/25 najprawdopodobniej grupy języka rosyjskiego i kontynuacji języka francuskiego nie zostaną utworzone.

W rekrutacji uzupełniającej możliwości wyboru języków mogą zostać ograniczone.

W klasie przygotowującej do Matury Międzynarodowej do wyboru jest tylko kontynuacja języka francuskiego lub języka niemieckiego.

Skip to content