Sprawdzian kompetencji językowych

7 czerwca 2024 (piątek) odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego do klas dwujęzycznych.

Kandydaci przychodzą na sprawdzian do szkoły, w której jest najwyżej umieszczona na liście preferencji klasa dwujęzyczna z językiem angielskim.

Na sprawdzian zapraszamy z:

  1. legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości
  2. piszącym długopisem w kolorze czarnym lub niebieskim

 

Sprawdzian odbędzie się w godzinach 13:30-15:30.

Kandydatów zapraszamy do szkoły na pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu.

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów.

W dalszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali :

  • co najmniej 57 punktów (60%) w rekrutacji do klasy przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej
  • co najmniej 38 punktów (40%) w rekrutacji do klas dwujęzycznych

Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

Skip to content