Rekrutacja – listy zakwalifikowanych

19 lipca ogłaszamy listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, lista ta zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata. Lista ta jest uszeregowane w kolejności alfabetycznej i zawiera najniższą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania.

Szczegółowy wyniki kwalifikacji kandydaci mogą zobaczyć po zalogowaniu na swoje konto w systemie rekrutacji elektronicznej.

Od 19 do 24 lipca przyjmujemy:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej
  • 3 zdjęcia
  • karty zdrowia ze szkoły podstawowej albo oświadczenie o braku takiej karty
  • ankietę ucznia
  • w przypadku klasy pre-ib – wstępna deklaracja uczestnictwa w programie IB

Zakwalifikowani kandydaci, którzy dostarczą ww dokumenty do 24 lipca do godziny 15:00 zostaną umieszczeni na liście przyjętych.

Progi punktowe do poszczególnych oddziałów:

  • mat-fiz– 191,94
  • biol-chem-mat – 175,75
  • hist-mat – 188,36
  • pre-ib – laureat

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca się odbędzie się gdy 25 lipca 2024 będą wolne miejsca. Wnioski o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej należy składać do 31 lipca 2024 do godziny 15:00. Jeżeli kandydat nie kandydował do Liceum Batorego (z dowolnego miejsca listy preferencji) do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu po 8 klasie.

Kontakt z komisją

Szkolna Komisja Rekrutacyjna pracuje w tych dniach w godzinach 9:00-15:00. Kontakt z komisją jest możliwy przez pocztę elektroniczną rekrutacja.batory@eduwarszawa.pl i telefonicznie +48 723 244 871.

Skip to content