Dokumenty

Deklaracja wyboru przedmiotu uzupełniającego i deklaracja przedmiotów w programie IB (obie dla klas II szkoły ponadpodstawowej) są dostępne w odpowiednich zespołąch platformy Teams. Nie ma możliwości wypełnienia tych deklaracji w formie papierowej.

Druki do pobrania

Opłaty

Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto: 56 1030 1508 0000 0005 5093 1028

Tytułem: duplikat legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Skip to content