O Fundacji

Logo Fundacji zaprojektowane przez Zbigniewa Wilmę, absolwenta - matura 1949
Znak Fundacji zaprojektowany przez Krzysztofa Kuczyńskiego, absolwenta - matura 2013

Fundacja Społeczności Liceum Batorego została założona w dniu 8 lutego 2017 roku, przez trzech Fundatorów, absolwentów 'Batorego’ – Pawła Rymarza (matura 1980), dr. hab. Łukasza Gasińskiego (matura 1992) oraz Wiktora Zienia (matura 2012). Od samego początku, idea założenia Fundacji była wspierana przez Dyrekcję Szkoły oraz działającą przy niej – Radę Rodziców.

Celem Fundacji jest wspieranie działań w zakresie:

  • bieżącej działalności II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego („Liceum„);
  • wspierania uzdolnionych uczniów Liceum;
  • utrzymania nieruchomości i budynków, w których mieści się Liceum;
  • promowania Liceum, jego historii oraz działalności;
  • wzmacniania więzi pomiędzy obecnymi uczniami, absolwentami, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi Liceum.

Fundacja jest platformą współpracy dla uczniów absolwentów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich sympatyków 'Batorego’.

Poprzez swoje działania chcemy realizować wizję założycieli Szkoły – Antoniego Ponikowskiego (ówczesnego Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) oraz Zdzisława Rudzkiego (pierwszego dyrektora Szkoły), aby 'Batory’ był szkołą wzorcową.

Dane Fundacji

Fundacja Społeczności Liceum Batorego

ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa

KRS: 0000673179

NIP:7010683754

REGON:36706428600000

Strona WWW

Skip to content