Terminarz rekrutacji

Terminarz Rekrutacji:

wyciąg na podstawie Zarządzenia Nr 6 MKO z 29 stycznia 2024 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025
 • składanie wniosków o przyjęcie: od 15 maja 2024 do 29 maja 2024 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • sprawdzian kompetencji językowych: 7 czerwca 2024 (piątek) w godz. 13:30-15:30
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 14 czerwca 2024
 • sprawdzian kompetencji językowych (II termin): 21 czerwca 2024, godz. 13:00 (dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie a złożyli odpowiedni wniosek o przyjęcie do 29 maja)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (II termin): 2 lipca 2024
 • uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu: 3 lipca 2024 – 10 lipca 2024 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 lipca 2024, godz. 12:00
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy międzynarodowej dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 19-24 lipca 2024 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 25 lipca 2024, godz. 14:00
 • egzamin z języków francuskiego i niemieckiego dla uczniów przyjętych do klas preIB – w ostatnim tygodniu wakacji (zakres materiału obejmuje podstawę programową w zakresie nauki drugiego języka nowożytnego dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej)

Rekrutacja uzupełniająca

 • składanie wniosków o przyjęcie: od 29 do 31 lipca 2024 w godz. 9:00-15:00 (tylko w przypadku wolnych miejsc ogłoszonych 25 lipca 2024)
 • sprawdzian kompetencji językowych: 1 sierpnia 2024 godz. 10:00 (tylko dla tych, którzy nie pisali sprawdzianu w terminach wcześniejszych)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 5 sierpnia 2024
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 8 sierpnia 2024
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy międzynarodowej dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 8-11 sierpnia 2024 w dni robocze w godz. 9:00-15:00, 12 sierpnia w godz. 9:00-12:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 12 sierpnia 2024
Skip to content