Terminarz rekrutacji

Terminarz Rekrutacji:

wyciąg na podstawie Zarządzenia Nr 8 MKO z 30 stycznia 2023 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

 • składanie wniosków o przyjęcie:
  • klasy dwujęzyczne i MM: od 15 maja 2023 do 29 maja 2023 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
  • klasa biol-chem-mat i pol-hist: od 15 maja 2023 do 19 czerwca 2023 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • sprawdzian kompetencji językowych: 2 czerwca 2023 (piątek) w godz. 10:00-12:00 (I grupa) i 13:00-15:00 (II grupa). Przydział kandydatów do grup ogłosimy 1 czerwca na stronie internetowej (wszyscy piszą w jednym terminie).
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 14 czerwca 2023
 • sprawdzian kompetencji językowych (II termin): 23 czerwca 2023, godz. 13:00 (dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie a złożyli odpowiednie podanie do 29 maja)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (II termin): 6 lipca 2023
 • uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu: 23 czerwca 2023 – 12 lipca 2023 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 21 lipca 2023
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 21-26 lipca 2023 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 27 lipca 2023, godz. 14:00
 • egzamin z języków francuskiego i niemieckiego dla uczniów przyjętych do klas preIB – w ostatnim tygodniu wakacji (zakres materiału obejmuje podstawę programową w zakresie nauki drugiego języka nowożytnego dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej)

Rekrutacja uzupełniająca

 • składanie wniosków o przyjęcie – od 31 licpa do 2 sierpnia 2023 w godz. 9:00-15:00 (tylko w przypadku wolnych miejsc ogłoszonych 27 lipca 2023)
 • sprawdzian kompetencji językowych: 3 sierpnia 2023 godz. 10:00 (tylko dla tych, którzy nie pisali sparwdzianu w terminach wcześniejszych)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 7 sierpnia 2023
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 9 sierpnia 2023
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 9-10 sierpnia 2023 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 11 sierpnia 2023
Skip to content