Uczniowie powracający z zagranicy

Rekrutacja dla uczniów powracających z zagranicy (do klasy I) w roku szkolnym 2024/25

 • składanie wniosków 3-13 czerwca 2024 do godz. 12:00
 • wypełnione i podpisane wnioski przyjmujemy w formie elektronicznej na adres sekretariat@batory.edu.pl lub skrzynkę ePUAP Szkoły
 • egzaminy (z j. polskiego i matematyki – wszystkie klasy oraz j. angielskiego – klasy dwujęzyczne i preIB) odbędą się 19 czerwca 2024 (środa):
  • 9:00-10:30 – język polski
  • 10:45-12:15 – matematyka
  • 12:30-14:30 – język angielski

Zakres:

 • język polski, matematyka – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
 • język angielski – język angielski do klas dwujęzycznych

 

Termin dodatkowy dla kandydatów, którzy złożyli wnioski do 13 czerwca, ale nie przystąpili do egzaminów ze względów zdrowotnych lub losowych, odbędzie się 8 lipca 2024 (poniedziałek) o godz. 9:00.

Potwierdzenie woli przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym należy złożyć mailowo na adres: sekretariat@batory.edu.pl do 5 lipca 2024 do g. 14:00.

Na egzaminy zapraszamy z przyborami do pisania oraz dokumentem (paszport, dowód osobisty, legitymacja szkolna ze zdjęciem) oraz obuwiem na zmianę.

Skip to content