Uczniowie powracający z zagranicy

Rekrutacja dla uczniów powracających z zagranicy (do klasy I) w roku szkolnym 2023/24

 • składanie wniosków 5-15 czerwca 2023 do godz. 12:00
 • wypełnione i podpisane wnioski przyjmujemy w formie elektronicznej na adres sekretariat@batory.edu.pl lub skrzynkę ePUAP Szkoły
 • egzaminy (z j. polskiego i matematyki – wszystkie klasy oraz j. angielskiego – klasy dwujęzyczne i preIB) odbędzie się 21 czerwca 2023 (środa):
  • 9:00-10:30 – język polski
  • 10:45-12:15 – matematyka
  • 12:30-14:30 – język angielski

Zakres:

 • język polski, matematyka – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
 • język angielski – język angielski do klas dwujęzycznych

Termin dodatkowy dla kandydatów, którzy złożyli wnioski do 15 czerwca, ale nie przystąpili do egzaminów ze względów zdrowotnych lub losowych, odbędzie się 10 lipca 2022 (poniedziałek) o godz. 9:00.

Potwierdzenie woli przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym należy złożyć mailowo na adres: sekretariat@batory.edu.pl do 7 lipca 2023 do g. 14:00.

Na egzaminy zapraszamy z przyborami do pisania oraz dokumentem (paszport, dowód osobisty, legitymacja szkolna ze zdjęciem) oraz obuwiem na zmianę.

Skip to content