Wolontariat

Co jeszcze?

Uczniowie podejmują samodzielne inicjatywy nawiązując współpracę z domami dziecka, domami dla samotnych matek z dziećmi, ośrodkami dla uchodźców, fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób ubogich, chorych. Organizują zbiórki darów. Pomagają w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Udzielają bezpłatnych korepetycji.

W działania wolontarystyczne włącza się całe środowisko szkolne. Wychowawcy i nauczyciele inicjują akcje klasowe takie jak Szlachetna Paczka czy różnego rodzaju zbiórki darów i funduszy dla potrzebujących oraz akcje ogólnoszkolne jak charytatywne koncerty, przedstawienia, aukcje.

Podczas wywiadówek rodzice mogą skorzystać z oferty kawiarenki wolontariatu i w ten sposób wspomóc akcje szkolnych wolontariuszy.

Skip to content