International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)

Program Matury Międzynarodowej (IB Diploma Programme) jest dwuletnim programem edukacyjno-wychowawczym dla młodzieży szkół średnich w wieku 16 – 19 lat, silnie zmotywowanej, przygotowującej się do podjęcia studiów akademickich. W krajach rozwiniętych jest traktowany na równi z pre-akademickim amerykańskim systemem Advanced Placement czy brytyjskim systemem egzaminów maturalnych A-level. Uzyskane na egzaminach IB wyniki stanowią bardzo istotny element dla decyzji o przyjęciu na czołowe uczelnie świata.

Zarówno program jak i egzaminy są nastawione głównie na kształtowanie i egzekwowanie umiejętności ucznia, w tym umiejętności zdobywania i wykorzystywania informacji, pozostawiając na drugim planie jego wiedzę encyklopedyczną (co nie znaczy, że pewien jej zakres nie jest egzekwowany). Poziom przygotowania do samodzielnych studiów posiadaczy Międzynarodowej Matury jest bardzo wysoki.

Wśród uczniów realizujących program Międzynarodowej Matury w Polsce znaleźli się m.in. zwycięzcy ogólnopolskich olimpiad: fizycznej i filozoficznej oraz laureaci i finaliści olimpiad: matematycznej, fizycznej, informatycznej, geograficznej, języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Liczba szkół oferujących program IB w Polsce systematycznie rośnie. Obecnie program dyplomowy jest realizowany w ponad pięćdziesięciu szkołach średnich w Polsce.

W roku 2022 do matury IB przystąpiło ponad 113 tys. uczniów z blisko 3 tysięcy szkół w 150 krajach. W Polsce dyplom Międzynarodowej Matury w 2022 roku uzyskało 1826 uczniów.

Skip to content