Wystawa dyplomowa Visual Arts 2024

Między 18 a 21 marca br., sześcioro uczniów przedmiotu Visual Arts, będących tegorocznymi maturzystami programu IB, tj. Joanna Gąsior, Maja Kalisz, Wiktor Szczepański, Monika Twardzisz, Maja Wiewiórowska oraz Martyna Zbucka, zaprezentowało w Auli swoje wystawy dyplomowe wieńczące ich dwuletnią praktykę artystyczną. W osobnych, zamkniętych przestrzeniach specjalnie zaaranżowanych na tę okazję, wszyscy maturzyści wystawili swoje najlepsze prace, które stworzyły spójne, zatytułowane całości. W swoich dziełach, uczniowie realizowali własne zainteresowania, będące wynikiem ich licznych eksperymentacji oraz lekcji teoretycznych prowadzonych podczas dwóch lat szkolnych przez nauczyciela Visual Arts, Panią Profesor Magdalenę Lipską. Co ważne, uczniowie projektowali również rozkład własnego wnętrza wystawy, zyskując doświadczenie w praktyce kuratorskiej. Tegoroczna wystawa Visual Arts zaprezentowała piękną różnorodność tematyczną, sięgając od kolorowej, emocjonalnej ekspresji do achromatycznego minimalizmu, oraz wysoki poziom realizacji wybranych technik, w tym malarstwa olejnego, akwareli, sztuki wideo, linorytu, rzeźby, instalacji oraz fotografii. Przez jej prawie cztery dni trwania, wystawa cieszyła się powodzeniem zarówno wśród uczniów, grona pedagogicznego oraz odwiedzających szkołę wycieczek.

Moja wystawa „Memories of childhood” skupia się na uczczeniu małych, lecz niezwykle ważnych wspomnień związanych z dzieciństwem oraz dojrzewaniem. Eksploruję ten motyw poprzez użycie mediów kojarzonych często ze sztuką tworzoną przez dzieci, czyli farb akwarelowych i tekstyliów.

Asia Gąsior, 4ibB

Moja wystawa zatytułowana „Expressions” pełni rodzaj poszukiwania sposobu w jaki ludzką twarz wyraża emocje za pomocą różnych materiałów i technik – malarstwa olejnego, rzeźby, płaskorzeźby i masek.

Maja Kalisz, 4ibA

Kluczem do mojej wystawy jest jej tytuł, „Reflections”, który oddaje moje równoległe poszukiwania konceptualne w nurcie minimalizmu (refleksje jako przemyślenia), oraz formalne, w eksperymentowaniu kompozycją, w poszukiwaniu harmonijnej formy i w szukaniu komplementarności (refleksje jako odbicia, jako refleksy oraz jako symetria). Medium moich poszukiwań jest abstrakcyjna fotografia oraz gliniane rzeźby, prez których purystyczne formy skłaniam odbiorcę do refleksji oraz kontemplacji.

Wiktor Szczepański, 4ibA

W mojej wystawie zatytułowanej „Memories Captured in Time” zagłębiam się w koncept upływu czasu. Moim celem było stworzenie wątku egzystencjalnego, który skłania widza do spojrzenia wstecz na własne życie i docenienia jego przemijania. Wystawa zaczyna się od tematu dzieciństwa, czyli samego początku życia człowieka, i kończy się na zagadce jaką stanowi kolejny etap życiowy.

Monika Twardzisz, 4ibA

Moja wystawa „Folklore” skupia się na przedstawieniu postaci kobiecych z pogańskiej mitologii słowiańskiej. Wykonane w technice linorytu, prace stanowią świeże spojrzenie na często zdemonizowane i niezrozumiane postaci.

Maja Wiewiórowska, 4ibA

Wystawa „bodymorphosis” skupia się na zagadnieniach związanych z ludzką cielesnością i relacją jednostki z przestrzenią. Poprzez różne media – rzeźbę, kolaż i film – ukazuję kompleksowość ludzkich doświadczeń przez pryzmat fizyczności i oddziaływania środowiska na jednostkę.

Martyna Zbucka, 4ibA

Visual Arts Exhibition jest nieodłącznym komponentem kursu Visual Arts w programie dyplomowym matury międzynarodowej IB DP. Wystawa pokazująca między siedem a jedenaście prac, w zależności od wybranego poziomu (SL lub HL), koronuje dwuletnią pracę twórczą uczniów i jest wyjątkową okazją do zaprezentowania własnej sztuki szerszej publiczności. Zarówno osobne prace oraz wystawa jako całość, wraz z jej zamysłem kuratorskim, podlegają ocenianiu wewnętrznie, przez nauczyciela (internal assessment), oraz moderacji zewnętrznej, przez IBO, a uzyskany wynik jest częścią składową (40%) finalnej oceny maturalnej z przedmiotu. Więcej informacji o przedmiocie Visual Arts tutaj.

Skip to content