Patronat Politechniki Warszawskiej

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie dołączyło do grona szkół objętych patronatem Politechniki Warszawskiej. Podczas spotkania, które odbyło się 19 września 2017 r. na Politechnice Warszawskiej, porozumienie w tej sprawie podpisali Prorektor ds. Studenckich – dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW oraz Dyrektor II LO – Barbara Kordas. 

Współpraca zakłada m.in. wspieranie uczniów  klas matematyczno-fizycznych oraz klas IB w zakresie propagowania i rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi, a także ułatwianie nauczycielom i uczniom Szkoły  korzystania z bazy naukowej i doświadczeń z zakresu kształcenia. 

Politechnika Warszawska od lat jest uczelnią, którą chętnie wybierają najzdolniejsi absolwenci liceów z całej Polski, w tym laureaci olimpiad i konkursów. Na tym polu powody do dumny ma nasze Liceum. W zeszłym roku uczniowie szkoły zajęli II miejsce w Międzynarodowych Zawodach w modelowaniu matematycznym, które odbyły się w Singapurze. Porozumienie z PW ma pomóc jeszcze bardziej rozwijać pasje licealistów w tym obszarze.

Koordynatorem działań z ramienia Liceum jest p. Zbigniew Luchciński, nauczyciel matematyki.

Podczas spotkania Liceum Batorego reprezentowali Dyrektor Barbara Kordas oraz nauczyciel matematyki Zbigniew Luchciński, a Politechnikę Warszawską – prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich; prof. Władysław Wieczorek, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami i Dziekan Wydziału Chemicznego, a także Urszula Okulska-Deblessem, Kierownik Biura ds. Promocji i Informacji i Magdalena Krajewska, która w BPI odpowiada m.in. za kontakt ze szkołami.

https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Liceum-im.-Stefana-Batorego-z-patronatem-Politechniki-Warszawskiej
Skip to content