Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Obchody Święta Szkoły i Dnia Komisji Edukacji Narodowej 
w Batorym – 14 października 2022 r.

Już po raz dwunasty Profesor Nauk Medycznych  Krzysztof J. Filipiak, absolwent szkoły, podczas obchodów Święta Szkoły wręczył  nagrodę „Batorak – Medyk”. 

Laureatką nagrody została Magdalena Romanowska z klasy biologiczno – chemicznej, która w 2022 r. uzyskała indeks Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z najlepszym wynikiem.

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej p. Dyrektor Barbara Kordas złożyła nauczycielom i pracownikom oświaty najlepsze życzenia. 

Profesorowie Batorego otrzymali:

·         Nagrody Burmistrza Dzielnicy Śródmieście – p. Magdalena Brzezińska, nauczycielka informatyki i przedsiębiorczości i p. Filip Basaj, nauczyciel geografii, koordynator ds. współpracy z Wydziałem Zarządzania UW.

·         Nagrody Dyrektora Szkoły – p. Joanna Szcześniak, koordynator Matury Międzynarodowej i dwujęzyczności, nauczycielka języka angielskiego; 

p. Michał Malarski – wicedyrektor, nauczyciel informatyki, koordynator unijnego projektu „Droga do sukcesu”, arbiter egzaminu maturalnego 
z informatyki na liście MEiN;  

p. Krzysztof Ściechowski – wicedyrektor, trener drużyny siatkarek;

p. Marcin Miros – nauczyciel historii, opiekun Muzeum Szkolnego, koordynator ds. współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW; 

p. Marcin Lubański – nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun Samorządu Uczniowskiego; 

p. Krystyna Zapędowska – nauczycielka chemii, koordynator ds. współpracy 
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM);

p. Marta Sulmińska – nauczycielka chemii, przewodnicząca szkolnej Komisji Socjalnej i Stypendialnej; 

p. Jolanta Żmijewska – nauczycielka wychowania fizycznego, przewodnicząca Szkolnej Komisji Zdrowotnej;

p. Małgorzata Szwakopf – nauczycielka matematyki w programie polskim 
i programie Matury Międzynarodowej;  

p. Halina Stompierz – nauczycielka bibliotekarka, koordynator Chóru szkolnego; 

p. Tomasz Lechowski – nauczyciel matematyki w programie polskim i programie Matury Międzynarodowej, koordynator koła Modelowania Matematycznego.

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali  również pracownicy niepedagogiczni: 

p. Jolanta Giera, sekretarz szkoły;

p. Halina Biernacka-Lis, kierownik gospodarczy; 

p. Maria Szczęśniak, woźna; 

p. Tadeusz Wójcik, dozorca.

·         Nagrodę Rady Rodziców:  p. Aleksandra Siekierzyńska – dyrygentka Chóru Batorego z okazji 5. lecia działalności Chóru. 

·         Nagrody „Nauczyciel Roku 2022” nominowani przez Samorząd Uczniowski: miejsce pierwsze p. Marcin Miros, nauczyciel historii, miejsce drugie p. Paulina Gregorczyk, nauczycielka fizyki oraz miejsce trzecie ex aequo p. Dorota Danielik – Kowalska, nauczycielka języka angielskiego i p. Filip Basaj, nauczyciel geografii. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy !

Tego dnia uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, wstępując uroczyście w progi Liceum Batorego. Po uroczystości młodzi Batoracy zajadali się przepysznym tortem z okazji urodzin patrona szkoły – króla Stefana Batorego.

Barbara Kordas – Dyrektor Szkoły

Skip to content