Odsłonięcie tablicy Batoraków Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Obchodzone 30 września 2011 roku Święto Szkoły było dla naszej szkoły nadzwyczajne. Tego dnia nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej dwudziestu ośmiu Batorakom Kawalerom Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wydarzenie to miało bardzo uroczystą oprawę, z asystą wojskową. Prowadzącymi uroczystość byli: pani dyrektor Barbara Kordas oraz prof. Jerzy Antepowicz.

Na początku odegrany został hejnał Szkoły, po którym wprowadzono poczty sztandarowe: Szkoły, Szkolny Harcerski 23 WDH, Środowiska Szarych Szeregów, Środowiska Zgrupowania „Wigry”, Środowiska Batalionu „Parasol” i Miasta Stołecznego Warszawy. Odegrano hymn państwowy, a następnie głos zabrała dyrektor Szkoły, pani Barbara Kordas, która powiedziała między innymi: „Z wielkim uznaniem i czcią witam wśród nas jedynego spośród żyjących bohaterów upamiętnionych na tej tablicy, pana Antoniego Bieniaszewskiego z rocznika maturalnego 1938. Pamięć o bohaterach, którzy wyszli z naszej Szkoły jest wśród nas zawsze żywa i dlatego możemy mieć w szkole kolejny znak świadczący o wyjątkowej, heroicznej służbie Ojczyźnie naszych absolwentów. (…) Nie ma chyba drugiej takiej szkoły w Warszawie, a może i w Polsce, króra dałaby Ojczyźnie tylu bohaterów.”

Tablica powstała staraniem Dyrekcji Szkoły, Stowarzyszenia Wychowanków i darczyńców w osobach: pani Danuty Jaroniowej w imieniu jej zmarłego męża Tadeusza Jaronia – absolwenta szkoły z rocznika maturalnego 1951, pana Andrzeja Pawłowskiego – absolwenta szkoły z rocznika maturalnego 1951, państwa Ani i Marka Czeredysów, naszych sąsiadów i założycieli Stowarzyszenia Wychowanków, mieszkańców i przyjaciół Kolonia Profesorska, a przede wszystkim pana Tomasza Warmusa, niezawodnego przyjaciela naszej szkoły, którego ojciec Mieczysław Warmus, wybitny naukowiec był maturzystą Batorego w 1936 roku. Pan Zdzisław Sadłowski – absolwent Batorego z 1951 roku poświęcił wiele czasu i pracy, aby uroczystość mogła się odbyć.

Odsłonięcia tablicy dokonała delegacja w składzie: pani dyrektor Barbara Kordas, pan Antoni Bieniaszewski, pan Piotr Królikiewicz oraz przedstawiciel Środowiska Batalionu „Zośka”, pan Tytus Karlikowski.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie tablicy, czego dokonał ks. Marek Rymuza. Następnie został odczytany list Mazowieckiego Kuratora Oświaty, skierowany do Dyrektora, Grona Pedagogicznego, uczniów, absolwentów, rodziców i pracowników Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – przywołując słowa Jana Zamoyskiego, wyrażam przekonanie, że wiedza o Orderze Wojennym Virtuti Militari, jego historia i pamięć o żołnierzach odznaczonych tym najstarszym polskim odznaczeniem wojskowym mają olbrzymie znaczenie wychowawcze. (…) Wyrażam wdzięczność i uznanie dla Szkoły, która wychowała prawdziwych Polaków – patriotów i dzięki której zasługi Kawalerów Orderu Virtuti Militari pozostaną w naszej pamięci.”

W dalszej kolejności przemawiał przedstawiciel Batalionu „Zośka”, pan Tytus Karlikowski, również Batorak – uczestnik organizowanych w czasie okupacji kompletów.

Ostatnim, który zabrał głos był pan Antoni Bieniaszewski, który przekazał wszystkim uczniom obecnym i przyszłych pokoleń oraz ich rodzicom, że Batoracy byli dobrze wychowani i byli dobrymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.

Na zakończenie uroczystości, przy dźwiękach „Warszawianki” poczty sztandarowe opuściły gmach Szkoły.

Skip to content