440. rocznica Aktu Konfederacji Warszawskiej

W czwartek 7 marca 2013 w auli naszej szkoły odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona 440. rocznicy Aktu Konfederacji Warszawskiej przygotowana i prowadzona przez prof. Krzysztofa Fischera. W sesji uczestniczyli uczniowie klas 1E, 2E, 3D i 3E, pani Dyrektor Barbara Kordas oraz nauczyciele. Zaproszenie do udziału w sesji w charakterze prelegentów przyjęli: prof.Edward Opaliński z Instytutu Historii PAN oraz pan Bartłomiej Radziejewski z Fundacji Republikańskiej, redaktor naczelny pisma „Rzeczy Wspólne”. Sesję rozpoczęła inscenizacja fragmentów „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego przygotowana przez prof. Marcina Mirosa i uczniów klasy 2E. Interesujący wykład prof.Opalińskiego o dziedzictwie Rzeczypospolitej Obojga Narodów uzupełniło wystąpienie pana Radziejewskiego o współczesnej recepcji idei republikańskich w Polsce. W dyskusji głos zabrało kilku uczniów, a całą sesję podsumował Krzysztof Fischer.

Skip to content