SIMC 2022

W listopadzie 2022 roku dwa zespoły reprezentujące szkołę miały szansę wziąć udział w międzynarodowym konkursie SIMC2.0 (Singapore International Mathematical and Computational Challenge) organizowanym przez NUS High School oraz Singapurskie Ministerstwo Edukacji od 2008 roku. Zespół złożony z uczniów klas 3 oraz 4 brał udział w Senior challenge, a drugi, złożony z drugoklasistów, w Junior challenge. Obydwoma zespołami opiekował się Pan Profesor Tomasz Lechowski.

Zespół seniorski, w którego składzie byli: Michalina Duda (4ib), Julia Korytkowska (4ib) oraz Bartosz Włodarczyk (3ib), otrzymał jako jeden z 8 zespołów na całym świecie Merit Award. Przez 20 godzin członkowie tej grupy musieli rozwiązywać zadania powiązane z modelem SIR (rozprzestrzeniania się choroby w społeczeństwie) oraz napisać raport o swoich wynikach. W kolejnych dniach odbyły się rozmowy online z jurorami, w których uczestnicy musieli uargumentować i wyjaśnić swoją pracę.

Zespół juniorski, w którego składzie byli: Aleksander Kowalczyk (2ib), Jan Lorenc (2ib) oraz Stanisław Machnik (2ib), otrzymał jako jeden z 3 zespołów na całym świecie, najwyższą możliwą nagrodę, High Distinction Award. Przez 5 dni musieli rozwiązać zadania o podobnej tematyce jak grupa seniorska nt. rozprzestrzeniania się choroby  oraz sporządzić  raport.

https://www.nushigh.edu.sg/news-and-events/international-and-national-events/sg-international-math-challenge/

Skip to content