BATORY na ISYF w Singapurze

W dniach 13-17.01. 2020 r. uczniowie Liceum Batorego  Kaja Tyszkiewicz (z klasy 2B) i Marcin Bartoszewicz (z klasy 2ibB) pod opieką p. Marty Sulmińskiej – nauczycielki chemii reprezentowali szkołę na International Science Youth Forum (ISYF) w Singapurze.

ISYF zorganizowało Hwa Chong Institution z Singapuru, przy współpracy z Nanyang Technological University i Agency for Science, Technology and Research. Tematem tegorocznego forum był „Evolving Aspirations: Divergent Pathways, Convergent Future”. 

Uczniowie Batorego przygotowali dwa projekty, Kaja projekt pt.  „Influence of drug release kinetics and administration profile on time dependence of active substance concentration in the organism” oraz Marcin projekt pt. „The effect of pH and temperature on the stability and colour of anthocyanins, carotenoids and chlorophyll”.

W trakcie forum uczniowie uczestniczyli w wykładach i zajęciach Masterclass prowadzonych przez laureatów Nagrody Nobla i profesorów z różnych ośrodków badawczych. W programie forum były sesje i panele dyskusyjne z udziałem naukowców wśród których znaleźli się m.in.: prof. Ada Jonath – krystalograf, laureatka  Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, Sir Timothy Hunt – biochemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, prof. Konstantin Nowosiołow – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, prof. Wendelin Werner – uhonorowany Medalem Fieldsa, prof. Michael Grätzel – nagrodzony Millennium Technology Prize i prof. David Cameron-Smith z Singapore Institute for Clinical Sciences.

Uczestnicy ISYF odwiedzili Nanyang Technological University, National University of Singapore, Institute of Advanced Studies, Medical School. Program Forum obejmował Poster Exhibition i Research Sharing, podczas których uczniowie prezentowali własne projekty badawcze, udostępniali wyniki badań i dzielili się pomysłami.

Zorganizowane przez uczestników ISYF tzw. Cultural Hour i Cultural Exhibition stały się okazją do poznania innych kultur i zaprezentowania swojego kraju. Singapurskie Forum Naukowe to niezapomniane doświadczenie, rozwijające zarówno intelektualnie jak i kulturowo. ISYF stara się inspirować osoby pasjonujące się naukami ścisłymi do współpracy z rówieśnikami z innych krajów. W tym roku w Forum uczestniczyły 44 szkoły z 19 krajów, m.in. z Australii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Hong Kongu, USA, Chin, Meksyku, Korei Południowej czy Estonii oraz nasza szkoła. 

Mimo, że program ISYF jest  bardzo intensywny, znalazło się też miejsce na spacer po Chinatown, zwiedzanie tropikalnych ogrodów botanicznych i Gardens by the Bay, oglądanie pokazów świetlnych nad Marina Bay czy smakowanie lokalnych potraw.

Skip to content