Patronat SGH

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Barbarę Kordas 4 października 2017 zawarło umowę o współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie reprezentowaną przez Rektora prof. dr hab. Marka Rockiego na rok szkolny 2017/18.
Zważywszy na wspólny cel Uczelni i Liceum, jakim jest propagowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz umożliwienie licealistom kontaktu ze środowiskiem akademickim Strony umowy postanawiają podjąć współpracę polegającą na wspólnej realizacji przedsięwzięcia „Klasa akademicka SGH”.
W ramach przedsięwzięcia Uczelnia obejmuje wsparciem klasę II licealną matematyczno-geograficzną dwujęzyczną.
Osobą koordynującą przedsięwzięcie z ramienia szkoły jest p. Agata Lesińska–Domagała, nauczycielka języka angielskiego oraz wychowawczyni klasy.

Skip to content