Koncert fortepianowy

15. października 2019 roku w auli szkoły odbył się koncert fortepianowy z okazji ukończenia rekonstrukcji i przywrócenia jej przedwojennego wyglądu, połączony z zakończeniem obchodów stulecia istnienia Szkoły Batorego.

Koncert został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2019 „Podsumowanie obchodów 100-lecia” oraz ze środków Fundacji Społeczności Liceum Batorego. Partnerem w projekcie była Fundacja Lotto.

W koncercie uczestniczyli zaproszeni goście:

 • ·         Aleksander Ferenc – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy,
 • ·         Magdalena Wojciechowska – wiceburmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy,
 • ·         Karolina Bober – Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów,
 • ·         Krzysztof Czubaszek – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji, burmistrz Dzielnicy Śródmieście w latach 2017-2019,
 • ·         Joanna Cichocka – dyrektor Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w latach 2006-2011,
 • ·         Ewa Małkowska i Piotr Konowrocki – współorganizatorzy odbudowy auli, absolwenci szkoły,
 • ·         Sławomir Sokołowski-współorganizator koncertu, przedstawiciel Rodziców,
 • ·         Agnieszka Siporska – koordynator ds.współpracy patronackiej Wydziału Chemii UW,
 • ·         Piotr Golinowski – dyrektor Liceum im. A.Frycza-Modrzewskiego, szkoły partnerskiej,
 • ·         Joanna Gorzelińska – Przewodnicząca Rady Rodziców,
 • ·         Romuald Szewczuk i Agnieszka Mednis- byli przewodniczący RR,
 • ·         ksiądz Włodzimierz Aryszczuk proboszcz zaprzyjaźnionej parafii Matki Bożej Częstochowskiej,
 • ·         Przedstawiciele: Harcerskiej Fundacji Pomarańczarni, Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im Stefana Batorego, Fundacji Społeczności Liceum Batorego, Rodzice- przyjaciele szkoły, byli nauczyciele, profesorowie Liceum Batorego oraz uczniowie.

Koncert poprowadził prezes Tadeusz Deszkiewicz – dyrektor Radio Dla Ciebie, absolwent szkoły.

Pianista Piotr Latoszyński, wychowanek szkoły Batorego zagrał utwory Fryderyka Chopina:

 • ·         Preludia op. 28: Preludium C dur nr.1, Preludium a moll nr. 2, 
 • ·         Preludium G dur nr. 3 etc do nr. 24.

Po koncercie Dyrektor Barbara Kordas, inicjatorka odbudowy auli powiedziała m.in.: „Kiedy w 2013 roku, podczas obchodów 95-lecia szkoły zrodził się pomysł rekonstrukcji auli i przywrócenia jej wyglądu sprzed wojny, nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy, że uda nam się zrealizować nasz pomysł. Ale dzięki ciężkiej pracy, często bezinteresownej, wielkiemu zaangażowaniu i okazanemu sercu wielu ludzi związanych ze szkołą udało nam się osiągnąć nasz cel. 

Prace związane z przywróceniem wyglądu auli, rozpoczęły się już w 2014 r., kiedy uzyskaliśmy zgodę konserwatora zabytków na remont auli i kiedy powstał projekt architektoniczno-budowlany.

W wakacje 2015 r. rozpoczął się remont pierwszej ściany w auli przy wejściu głównym. Zdjęto tynki, wybito zamurowane drzwi, naprawiono elektrykę, następnie położono tynki i wstawiono trzy pary nowych drzwi dębowych oraz boazerię. I tak prace zaczęły nabierać rozmachu…”

Dyrektor Barbara Kordas dziękując tym wszystkim, których praca i dobre serce przyczyniły się do odbudowy auli, wręczyła pamiątkowe dyplomy i powiedziała „Z okazji jubileuszu stulecia szkoły, na podstawie zachowanych zdjęć archiwalnych, prace rekonstrukcyjne wykonano staraniem absolwentów, rodziców i przyjaciół szkoły przy udziale i pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Burmistrzów Dzielnicy Śródmieście, Harcerskiej Fundacji Pomarańczarni, Fundacji Społeczności Liceum Batorego oraz Rady Rodziców. W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy.”

Na zakończenie Marcin Miros –nauczyciel historii, opiekun Muzeum Szkolnego i absolwent szkoły, zaprezentował wykład pt. „Architektura gmachu Gimnazjum i Liceum Batorego”, w którym przedstawił m.in. poszczególne etapy remontu auli, trwające od 2014 roku do 2019 roku, i które zostały zakończone w 95. rocznicę inauguracji zajęć lekcyjnych w budynku Szkoły Batorego przy ulicy Myśliwieckiej 6.

W hołdzie przeszłym pokoleniom i dla pożytku potomnych.

Skip to content