Nasi uczniowie zajęli II miejsce w międzynarodowym konkursie STEM Made to Move Communities™ organizowanym przez firmę OTIS

Nasi uczniowie z klas 2 i 3 IB wzięli udział w międzynarodowym konkursie STEM Made to Move Communities™ organizowanym przez firmę OTIS, w którym Polska reprezentowana była po raz pierwszy! 

Wyzwanie podjęły się także zespoły z Jeddah, Londynu, Mediolanu, Paryża oraz Pragi.  

Nasi uczniowie we współpracy z inżynierami firmy OTIS przez wiele tygodni szukali nowych rozwiązań w zakresie mobilności, aby ograniczyć zmiany klimatyczne. Zwieńczeniem twórczej współpracy był wielki finał 23 marca 2023 roku, który polegał na prezentacji nowatorskich, ekologicznych pomysłów przed międzynarodowym jury.

Innowacyjny projekt „Hydrogen Fitness” zespołu Batorego spotkał się z dużym uznaniem jury – regionalnych liderów OTIS w regionie EMEA. 

Nasi uczniowie szukali odpowiedzi na pytanie: „Czy zielony wodór wytworzony podczas ćwiczeń na siłowni mógłby zasilić energią windy w budynku!”

Drużyna Batorego w składzie:

  • Pola Bogorodź,
  • Wiktor Dżaman
  • Ignacy Drężek 
  • Wiktoria Ernst
  • Michał Krasowski
  • Alicja Miłaszewicz
  • Julia Szymańska 

pod opieką prof. Katarzyny Tobolskiej zajęła DRUGIE MIEJSCE! 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Pola Bogorodź

Skip to content