Święto Szkoły

W piątek 26 września 2014 roku, podczas obchodów święta szkoły uczniowie klas pierwszych gimnazjalnych i licealnych złożyli uroczyste ślubowanie.

W tym roku szkolnym uroczystość ślubowania klas pierwszych, zbiegła się z 70 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz z 75 rocznicą  tworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Cytując słowa dyrektor Barbary Kordas: „Pamięć o bohaterach, którzy wzrośli w naszej Szkole jest wśród nas zawsze żywa i dlatego dzięki staraniu Dyrekcji oraz Stowarzyszenia Wychowanków i finansowemu wsparciu Burmistrza Dzielnicy Śródmieście,  podczas wakacji została odnowiona tablica ku czci poległych.  

Na tablicy znajdują się nazwiska tych wychowanków, nauczycieli i pracowników szkoły,  którzy  w okresie drugiej wojny światowej, na jej różnych frontach i w różnych formacjach, w konspiracji i w powstaniu warszawskim, zginęli w walce o wolność ojczyzny. Ta długa lista bohaterów jest też wielkim zobowiązaniem dla tych, którzy dzisiaj, tutaj uczą się i pracują…” .

Po ślubowaniu absolwentom którzy ukończyli szkołę 50 lat temu zostały rozdane pamiątkowe dyplomy, jako symbol więzi łączącej wychowanków szkoły Batorego.

Już po raz czwarty przyznano specjalną nagrodę dla Najlepszego „Batoraka-Medyka”, ufundowaną przez absolwenta Liceum Batorego prof. Krzysztofa J. Filipiaka. Laureatką nagrody została absolwentka szkoły Julia Woynarowska (rocznik maturalny 2014).

Julia Woynarowska

Uroczystości w auli zakończyła degustacja tortu z okazji 481 urodzin patrona szkoły Stefana Batorego, po niej młodzież klas pierwszych udała się na spotkania z absolwentami szkoły, członkami Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego.

Skip to content