Umowy patronackie

24 listopada 2022 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie. Umowa została podpisana przez Dziekana WNPiSM Pana dr hab. Daniela Przastka oraz Dyrektor II Liceum im. Stefana Batorego Panią Barbarę Kordas.

Pierwszym działaniem, które zostanie przeprowadzone 19 grudnia 2022 dla uczniów Liceum będą warsztaty organizowane przez Katedrę Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego WNPiSM UW „Badania neurobiologiczne w naukach społecznych”. W trakcie warsztatów zostanie m.in. zaprezentowany pozyskany przez Wydział sprzęt oraz oprogramowanie do badań neurobiologicznych.

Koordynatorem współpracy w ramach Wydziału jest dr Robert Staniszewski, a w ramach Liceum p. Bartłomiej Pędzich, nauczyciel WOS.

25 listopada 2022 została wznowiona współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.  Sygnatariuszami byli, ze strony WUM prof. Zbigniew Gaciong rektor oraz Barbara Kordas, dyrektor liceum im. Stefana Batorego.

W ramach umowy patronackiej uczniowie z klas biologiczno – chemicznych będą uczestniczyć w niektórych wykładach otwartych prowadzonych na WUM oraz w organizowanych przez uniwersytet konferencjach. Najbardziej aktywni wezmą udziału w multimedialnych lekcjach anatomii  w Muzeum Historii Medycyny WUM, warsztatach szycia chirurgicznego oraz zwiedzaniu Centrum Symulacji Medycznych. Na spotkaniach ze studentami licealiści dowiedzą się, jak na co dzień wygląda studiowanie na WUM. Koordynatorem działań z ramienia szkoły jest  Krystyna Zapędowska, nauczycielka chemii, a ze strony WUM Agnieszka Wlazłowska-Pietrzak, kierownik Komunikacji i Promocji Uczelni.

Skip to content