Rocznica „Akcji Pod Arsenałem”

W piątek 24 marca uroczyście obchodziliśmy 80 rocznicę Akcji pod Arsenałem. To wydarzenie, które, niezależnie od upływu lat, cały czas kształtuje naszą batoracką tożsamość.

Tradycyjnie wszystkie klasy uczestniczyły w specjalnie przygotowanych zajęciach, kończących się krótkim konkursem. O godzinie 11.00 rozpoczęła się w auli główna część tegorocznych obchodów. W spotkani uczestniczyli zaproszeni goście, panowie: Wacław Zawadowski (młodszy brat Andrzeja Zawadowskiego „Grubego”, klasowego kolegi „Rudego”, „Alka” i „Zośki”), Julian Borkowski (cioteczny wnuk Jana Bytnara „Rudego”), Jan Gutt (bratanek Jana Gutta, wspomnianego w Kamieniach na szaniec batoraka), Kamil Kowalczyk (wnuk przedwojennego fotografa Pomarańczarni Władysława Zozulińskiego), Andrzej Michna, członek zarządu Stowarzyszenia Wychowanków.

Przemówienie p. dyrektor Barbary Kordas koncentrowało wokół znaczenia Arsenału dla nas batoraków. Chór szkolny zaśpiewał pieśń Do broni, kompozycję Witolda Lutosławskiego – naszego absolwenta, urodzonego 110 lat temu. Było to pierwsze w szkole wykonanie mało znanego utworu z cyklu Pieśni Polski Podziemnej. W drugiej części maturzystka – przewodniczka Hanna Zawadka przedstawiła prezentację o Kamieniach na szaniec jako jednym z kamieni milowych polskiej świadomości. Było to nawiązanie do znanego artykułu Janusza Tazbira z 1988. Znany historyk wymienił w nim wiele ważnych dzieł i wydarzeń z polskiej historii (m.in. O obrotach sfer niebieskich, Akt unii lubelskiej, Konfederację warszawską, czy Mazurka Dąbrowskiego i Pana Tadeusza). Jedyny zaproponowany przez niego tekst z XX wieku to właśnie książka Aleksandra Kamińskiego! Dla batorackiej społeczności to zadanie, by ciągle kultywować piękne tradycje naszych starszych kolegów.

W sobotę 25 marca w szkole był zlokalizowany punkt gry terenowej Rajdu Meksyk (ZHR), zaś w niedzielę szkolna delegacja brała udział w oficjalnych uroczystościach przy Arsenale.

Marcin Miros – nauczyciel historii i opiekun Muzeum Szkolnego

Skip to content