Patronat Wydziału Zarządzania UW

Pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowanym przez prof. dr hab. Alojzego Nowaka – Dziekana Wydziału Zarządzania UW a II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego reprezentowanym przez Panią Barbarę Kordas – dyrektora Liceum, 30 października 2017 roku została zawarta umowa o współpracy polegająca na wspólnej realizacji przedsięwzięcia: „Klasa uniwersytecka pod patronatem Wydziału Zarządzania UW”.

Wydział Zarządzania UW w ramach przedsięwzięcia obejmie wsparciem akademickim pierwszą klasę  matematyczno-geograficzną dwujęzyczną oraz zainteresowanych uczniów z innych klas licealnych w tym  z programu Matury Międzynarodowej, mając na uwadze realizację wspólnych celów Szkoły i Wydziału Zarządzania jakimi są m.in. upowszechnianie wiedzy w zakresie nauk o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, wypracowanie programów naukowo-dydaktycznych i konkursów wspierających rozwijanie zainteresowań uczniów, wspieranie uczniów w procesie kształtowania orientacji edukacyjnej i zawodowej.

Koordynatorem działań ze strony szkoły jest p. Filip Basaj nauczyciel geografii.

Skip to content