Dzień Edukacji Narodowej

Na  uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej 14. października 2014 r. do szkoły przybyli następujący goście:

  • Wojciech Bartelski,  burmistrz  Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
  • Marzena Cendrowska,  wiceburmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
  • Łukasz Kasprzak, naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich,
  • Arkadiusz Kujawa, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Śródmieście,
  • Przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków przy Gimnazjum i Liceum Stefana Batorego
  • Przedstawiciele Rady Rodziców z Przewodniczącym Andrzejem Przybylskim
  • na zaproszenie burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, goście z Ukrainy – dyrektor szkoły w Kijowie – Iryna Mosiakova wraz z uczniami i osobami towarzyszącymi.

Uroczystość rozpoczął, honorujący 70. rocznicę śmierci Krzysztofa K. Baczyńskiego, koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Barbary Figurniak do muzyki Mateusza Jarosza. Koncert prowadziły uczennice naszego Gimnazjum: Katarzyna Kalinowska i Natalia Sikora. 

Dyrektor Barbara Kordas powitała przybyłych gości podkreślając jubileuszowy charakter tegorocznych obchodów, bowiem na rok 2014 przypadają niezwykle ważne, zarówno dla Polski, jak i całego świata rocznice: 25. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka oraz 25-lecie pierwszych wolnych wyborów. Dyrektor podziękowała nauczycielom i pracownikom oświaty za zaangażowanie, cierpliwość oraz codzienny trud w kształtowaniu młodych ludzi, wyróżniając dyplomem uznania prof. Mirosławę Kurkierewicz, emerytowaną nauczycielkę matematyki. Ponadto grono pedagogiczne przygotowało dla prof. Kurkierewicz pamiątkową książkę. Tę część uroczystości zamknęły życzenia sukcesów zawodowych dla wszystkich pracowników oświaty.

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym zostały wręczone Nagrody Dyrektora Szkoły. Przewodniczący Rady Rodziców wraz z przewodniczącym SU Michałem Malickim wręczyli nagrody książkowe nauczycielom wyróżnionym przez uczniów oraz nagrodę Nauczyciela Roku, którą otrzymali: uczący w gimnazjum prof. Filip Basaj oraz prof. Krzysztof Fischer, nauczyciel w Liceum.

Dyrektor Barbara Kordas wręczyła uczniom obecnych klas licealnych stypendia Prezydenta Warszawy za sukcesy naukowe w ubiegłym roku szkolnym.

Na zakończenie uroczystości na patio odbył się flash mob, w którym uczestniczyła młodzież z Batorego i młodzież z kijowskiego liceum oraz  pokaz robotów LEGO, po którym uczniowskie drużyny udały się na zajęcia warsztatowe, gdzie projektowały, budowały i testowały autonomicznego robota, przygotowując się do projektu Robot Game.

Skip to content