Uroczystość zakończenia nauki przez maturzystów 2023

27 kwietnia 2023 r. obchodziliśmy uroczystość ukończenia szkoły Batorego przez uczniów klas czwartych.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: 

Tomasz Bratek – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,

Magdalena Wojciechowska – zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

Łukasz Hnatkowski – prezes Stowarzyszenia Wychowanków, absolwent,

Marta Koszowy- prezes Fundacji SLB, profesorka Batorego,

Joanna Gorzelińska – przewodnicząca Rady Rodziców, 

Andrzej Michna – Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Stowarzyszenia Wychowanków reprezentujący rodzinę fundatorów nagrody Tatarkiewicza, 

Piotr Latoszyński – wychowanek Batorego, pianista,

oraz

Profesorowie kolejnego pokolenia Batoraków, maturzyści wraz z rodzicami.

Moment pożegnania przypadł w historycznym momencie, bowiem tegoroczni maturzyści to pierwszy  rocznik czteroletniego liceum po zlikwidowanym w 2019 roku  gimnazjum, którzy część swojego pobytu w liceum spędzili na nauce zdalnej przed ekranami komputerów z powodu światowej pandemii. 

Uroczystość rozpoczął koncert fortepianowy, dofinansowany ze środków Fundacji Społeczności Liceum Batorego oraz Rady Rodziców, który poprowadził Marcin Miros, nauczyciel historii. Pianista Piotr Latoszyński  wykonał utwory:

Witolda Lutosławskiego: Sonata cz. II, Fryderyka Chopina: Etiudy op.10 oraz C. Debussy: Claire de lune.

Po części artystycznej odbyła się część oficjalna połączona  z  wręczeniem nagród, przyznanych przez Kapitułę Nagród. Rokrocznie Kapituła Nagród złożona z Dyrekcji, Wychowawców klas maturalnych, przedstawicieli Rady Rodziców, Stowarzyszenia Wychowanków i Fundacji Społeczności Liceum Batorego oraz opiekuna Muzeum Szkolnego przyznaje nagrody dla maturzystów. 

Nagroda Ryszarda Pomirowskiego – dla maturzysty Batoraka najlepszego w każdej dziedzinie – Hanna Zawadka z klasy 4Ej

 Nagroda Specjalna Rady Rodziców Batorak 2023- za szczególne zaangażowanie w życie społeczności szkolnej – Jan Wawrzyniewicz z klasy (4nAj)

Nagroda prof. Juliusza Łukasiewicza – dla najlepszego absolwenta w zakresie nauk ścisłych – Nina Mamcarz z klasy 4ibB

Nagroda Państwa Ewy i Waldemara Dębińskich dla najlepszego maturzysty biologa oraz Nagroda Wandy Olszewskiej dla najlepszego maturzysty romanisty – Aleksandra Kobyłecka z klasy 4ibA

Nagroda Batorak Geograf – dla najlepszego maturzysty geografa – nie przyznano z powodu braku kandydata, 

Nagroda Batorak Historyk – dla najlepszego maturzysty historyka – Maciej Hibner z klasy  (4nEj), 

Nagroda Fundacji Społeczności Liceum Batorego za wybitną działalność na rzecz społeczności Liceum – Julia Dworecka z klasy 4nA

Nagroda Fundacji Społeczności Liceum Batorego – dla najlepszego Batoraka humanisty – Berenika Oramus z klasy 4nibA

Nagrody Dyrektora Szkoły: Adrian Boguszewski (4nAj), Anna Domownik (4nibB), Julia Gnoza (4nB), Bartłomiej Słomka (4nibB), Anna Hajduk (4nEj)

Wyróżnienia – książki „Pochodem idziemy”: Maciej Kozik (4nA), Szymon Ćwilich (4nE), Magdalena Grzesik (4nC), Antoni Cieślik (4nibB), Michalina Duda (4nibA), Julia Korytkowska (4nibA), Jan Zakrzewski (4nibA), Antonina Kujawska (4nibB)

Po raz drugi, została wręczona nagroda im. Krzysztofa Tatarkiewicza dla absolwenta który otrzymał indeks Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału matematyki. Nagrodę otrzymał Marcin Weremczuk – matura 2022 r. Nagroda ustanowiona w roku 2021 r. przez rodzinę Tatarkiewiczów.

Podczas uroczystości zostały wręczone również nagrody za osiągnięcia sportowe oraz nagrody dla przewodników Muzeum Szkolnego.

Skip to content