Polmoot 2023

Polmoot jest turniejem stworzonym z inicjatywy uczniów II Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Zorganizowany jest w formule ‘moot court’ i polega głównie na przybliżeniu młodzieży przebiegu procesu sądowego lub arbitrażowego. 

Głównym celem wydarzenia jest kształcenie młodych ludzi na tematy dotyczące znaczenia sprawiedliwych rządów prawa i wartości demokratycznych. Polmoot pozwala rozwinąć umiejętności retoryczne uczestników, nauczyć ich metod mediacji i poszerzyć wiedzę z zakresu prawa, też tego międzynarodowego. Uczestnictwo w turnieju pozwala udoskonalić krytyczne myślenie, pogłębić zdolności analizowania skomplikowanych problemów i tworzenia odpowiednich i przemyślanych rozwiązań do nich. Dodatkowo całość odbywa się w języku angielskim, co daje uczestnikom możliwość do poznania specjalistycznego słownictwa.

Zwycięzcami tegorocznej edycji są Martyna Werbanowska (2ej) oraz Antoni Deskur.

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content