Święto Szkoły

W rocznicę urodzin patrona Szkoły – króla Stefana Batorego, 29 września 2017 roku obchodziliśmy Święto Szkoły.  Podczas obchodów uczniowie klas pierwszych licealnych złożyli uroczyste ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów szkoły.

Po ślubowaniu prof. Krzysztof J. Filipiak osobiście wręczył specjalną nagrodę „Batorak – Medyk” dla absolwentki liceum, która z najlepszym wynikiem uzyskała indeks Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Krzysztof J. Filipiak – absolwent Liceum Batorego, od 2011 roku jest fundatorem tej nagrody. Tegoroczną laureatką nagrody profesora została Monika Stradczuk – matura 2017.
Następnie  zostały rozdane pamiątkowe dyplomy absolwentom, którzy ukończyli  Szkołę 50 lat temu. Piękny zwyczaj łączenia ślubowania klas pierwszych z wręczaniem pamiątkowych dyplomów absolwentom sprzed pół wieku dowodzi ciągłości tradycji tej Szkoły, więzi łączącej jej wychowanków i jest  dowodem związku absolwentów ze Szkołą.
Na zakończenie pierwszoklasiści obchodzili urodziny Patrona Szkoły, zajadając się przepysznym tortem.

Skip to content