Warsaw Model United Nations

Warsaw Model United Nations, czyli WawMUN, odbył się w tym październiku po raz szósty. Organizacją zajęli się uczniowie klasy 3 z programu Międzynarodowej Matury, którzy przez cały rok pracowali nad wydarzeniem, na które do Warszawy przyjechało ponad 300 osób z całego świata. W tym roku uczestnicy pochodzący z 20 krajów, m.in. z Kolumbii, Turcji, Egiptu, Włoch, Danii, Litwy i Węgier, zasiedli w ławach Sejmu RP, który na 3 dni udostępnił budynek na obrady.

Model United Nations to konferencje organizowane na całym świecie od samego początku istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Młodzi ludzie wcielają się w reprezentantów państw członkowskich i tak jak oni zasiadają w poszczególnych organach ONZ. Prezentując poglądy i interesy krajów, które zostały im wcześniej przydzielone, nie tylko omawiają problemy, którymi zajmują się prawdziwi dyplomaci, ale również starają się stworzyć rezolucje, które problemy te rozwiązują.

Na WawMUNie 2012 pojawiły się takie komitety jak Rada Bezpieczeństwa, Rada Społeczna i Ekonomiczna, Rada Praw Człowieka, Światowa Organizacja Handlu czy Rada Unii Europejskiej. Debaty w ośmiu komisjach skoncentrowane były wokół motywu przewodniego – mniejszości – a każda grupa omawiała inne aspekty problemów.

Nasza szkoła już od 6 lat organizuje konferencje MUN. Co roku przyciąga ona coraz więcej chętnych, którzy przyjeżdżają do Warszawy na 3 dni z coraz dalszych zakątków świata – w tym roku po raz pierwszy pojawiły się 2 delegacje zza Atlantyku. Co roku zwiększa się również liczba uczniów zaangażowanych w organizację – Sekretariat 2012 liczył 4 osoby, a kolejnym MUNem zajmuje się już 7 osób. Teraz WawMUN jest jedną z największych konferencji dla licealistów w Europie Środkowo-Wschodniej, a kolejni organizatorzy planują rozwój.

Tegoroczna konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Edukacji Narodowej i Prezydenta m. st. Warszawy. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce. Partnerem Strategicznych wydarzenia został Bank Zachodni WBK, a dodatkowego wsparcia udzielili Zamek Królewski w Warszawie i Polskie Linie Lotnicze LOT.

Skład Sekretariatu 2012: Karolina Partyga – Sekretarz Generalna (Secretary-General) Anna Białas – Podsekretarz ds. Logistyki i Obsługi (Under-Secretary-General Staff&Logistics) Aleksandra Wojnar – Podsekretarz ds. Finansów (Under-Secretary-General Finances) Tomasz Hollanek – Podsekretarz ds. Kontaktów Zewnętrznych (Under-Secretary-General External Relations)

Skip to content