„Psychiatria przez przypadki”  – wykład w ramach patronatu WUM

10 marca odbył się kolejny wykład w ramach umowy patronackiej z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Tym razem spotkanie odbyło się w Liceum im. Władysława IV, a w świat psychiatrii zabrała nas Pani dr n med. Justyna Zaorska opowiadająca o poważnych przypadkach uzależnień.  W lutym nasi uczniowie mogli wysłuchać fascynującej prelekcji dr n. med. Leszka Kraja poświęconej  immunoterapii a w styczniu dr hab. Wojciech Kukwa opowiadał o plusach i minusach zawodu lekarza oraz o ciekawych przypadkach z jego specjalizacji, otolaryngologii.

W ramach umowy uczniowie z klas biologiczno – chemicznych oraz IB (HL Biology) mogą uczestniczyć w niektórych wykładach otwartych prowadzonych na WUM oraz w organizowanych przez uniwersytet konferencjach. Najbardziej aktywni wezmą udziału w multimedialnych lekcjach anatomii w Muzeum Historii Medycyny WUM, warsztatach szycia chirurgicznego oraz zwiedzaniu Centrum Symulacji Medycznych. Na spotkaniach ze studentami licealiści dowiedzą się, jak na co dzień wygląda studiowanie na WUM. Koordynatorem działań z ramienia szkoły jest Pani Krystyna Zapędowska, nauczycielka chemii

Skip to content