Batory „Szkołą Odkrywców Talentów”

W październiku 2012 roku nasza szkoła uzyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży.

Umieszczenie szkoły na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów znajdującej się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji, jest promocją szkoły w regionie i środowisku lokalnym oraz przynosi satysfakcję z pomocy uczniom w rozwijaniu ich skrzydeł i osiąganiu przez nich sukcesu.

Skip to content