WawMUN 2019

WAWMUN 2019

Już po raz trzynasty młodzież Liceum Batorego z klas międzynarodowych i dwujęzycznych, pod opieką profesorów Batorego zorganizowała konferencję Warszawskiej Symulacji Obrad Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych WAWMUN 2019. 

Konferencja została zrealizowana z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerami projektu byli: Fundacja Społeczności Liceum Batorego oraz Rada Rodziców działająca przy liceum. 

Patronat nad tegorocznym wydarzeniem objęli: 
•    p.Jacek Czaputowicz – Minister Spraw Zagranicznych 
•    p.Zdzisław Spiera – Wojewoda Mazowiecki 
•    p. Rafał Trzaskowski – Prezydent m.st. Warszawy 
•    p.Aleksander Ferens – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
•    p.Marek Krupiński – Dyrektor UNICEF
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: telewizja Polsat News oraz Radio dla Ciebie.
Konferencję WAWMUN 2019 otworzyła Dyrektor Barbara Kordas oraz p. Mirosław Sielatycki zastępca Dyrektora Biura Edukacji m. st. Warszawy i p. Paweł Martofel wiceburmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, którzy przybyli na zaproszenie młodzieży.
W symulacji obrad ONZ brali udział delegaci przybyli z Portugalii, Litwy, Danii, Czech, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Wielkiej Brytanii, różnych miast Polski oraz uczniowie Liceum Batorego – organizatorzy.
Tegoroczny temat konferencji „Migracje i ich wpływ na kwestie ekonomiczne, humanitarne i środowiskowe” dotyczył wielu aspektów migracji, które były rozważane w komitetach symulowanych obrad ONZ w dniach 7-10. listopada 2019 r.

Dziękujemy licznej grupie organizatorów z Batorego za podjęty trud przygotowania konferencji.

Skip to content