Święto Szkoły

Jubileusz dziewięćdziesięciopięciolecia Szkoły

27 września 2013 roku, przy udziale wojskowej asysty honorowej Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz sztandarów: Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego, Miasta st. Warszawy, Szarych Szeregów, 23 WDH Pomarańczarnia została odsłonięta tablica poświęcona Witoldowi Lutosławskiemu, absolwentowi Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, w setną rocznicę urodzin światowej sławy kompozytora.… w Batorym przez blisko 100 lat nie brakowało wybitnych postaci, zarówno wśród profesorów jak i wychowanków. Witold Lutosławski jest jedną z tych niezwykłych postaci. Światowej sławy kompozytor, geniusz muzyczny, a jednocześnie człowiek tak skromny, który swe młodzieńcze lata spędził właśnie tutaj, w Batorym … – przypomniała Dyrektor Szkoły Barbara Kordas… Pragnę wyrazić dzisiaj ogromne podziękowanie Panu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bohdanowi Zdrojewskiemu, za dostrzeżenie naszej szkoły i ufundowanie w jej murach tablicy upamiętniającej imię tak wielkiego wychowanka Batorego, jednego z największych polskich kompozytorów, stawianych obok Chopina i Szymanowskiego. To działanie Pana Ministra, wskazuje na nierozerwalną łączność kultury, edukacji i wychowania …… Dziękuje za wyznaczenie tego niezatartego znaku pamięci na murach naszej szkoły.

Tablica została odsłonięta przez Prezydent m. st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz oraz Dyrektor Szkoły Barbarę Kordas.

Tablicę ufundowali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrekcja Szkoły, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Batorego oraz Rada Rodziców. Autorem projektu jest profesor Adam Myjak Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Dyrektor Barbara Kordas powitała przybyłych na tę uroczystość gości:

 • p. Hannę Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy
 • p. Krzysztofa Strzałkowskiego – Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego absolwenta liceum Batorego
 • p. Mieczysławę Nowotniak – zastępcę Dyrektora Biura Edukacji
 • p. Mariusza Dobijańskiego – Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty
 • p. Wojciecha Bartelskiego – Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z Zarządem Dzielnicy Śródmieście
 • Radnych Dzielnicy Śródmieście
 • byłych dyrektorów i wicedyrektorów Szkoły Batorego
 • kolegów dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół warszawskich
 • członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im Stefana Batorego z prezesem p. Krzysztofem Fiokiem
 • profesora Juliusza Łukasiewicza absolwenta szkoły, fundatora nagrody dla maturzysty, który wykazuje szczególne uzdolnienia i zainteresowania w dziedzinie nauk ścisłych
 • Antoniego Bieniaszewskiego Batoraka Kawalera Orderu Virtuti Militari
 • Przedstawicieli Rady Rodziców wraz z przewodniczącym p. Andrzejem Jońskim
 • absolwentów, emerytowanych nauczycieli, grono pedagogiczne, uczniów, rodziców

Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za przybycie tak wielu zacnych Gości na Jubileusz Dziewięćdziesięciopięciolecia Gimnazjum i Liceum Batorego, jednej z najstarszych i wciąż najlepszych szkół w Warszawie, która jest rówieśnicą Polski Niepodległej. Państwa obecność wśród nas świadczy o miejscu tej szkoły w środowisku oświaty warszawskiej …… Batory jest dzisiaj szkołą XXI wieku w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jest szkołą otwartą i otwierającą na świat. Wprowadzony w 2005 roku program Matury Międzynarodowej jest realizowany z dużym powodzeniem i niemałymi sukcesami uczniów w skali światowej. W ostatnim roku szkolnym dwie absolwentki Batorego znalazły się w ścisłej światowej czołówce 108 absolwentów, którzy spośród 120 tysięcy zdających Maturę Międzynarodową uzyskali najwyższe noty na egzaminie maturalnym …… Poziom pracy dydaktycznej w gimnazjum i liceum wysoko oceniło Kuratorium Oświaty. W przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym ewaluacji zewnętrznej szkoła otrzymała najwyższe noty …… Szczególnym przejawem więzi międzypokoleniowej i łączności absolwentów ze Szkołą jest dzisiejsza uroczystość wręczenia maturzystom sprzed pięćdziesięciu lat pamiątkowych dyplomów.… głównymi architektami sukcesu szkoły są nauczyciele. Dlatego dzisiaj, w Dniu Święta Batorego dziękuję szczególnie gorąco wszystkim nauczycielom, których wieloletnia praca przyczyniła się do tak licznych laurów olimpijskich naszych uczniów, świetnie zdawanych przez lata matur, wysokich miejsc w rankingach, które zawsze zajmuje nasza szkoła, a także do wychowania tylu pokoleń Batoraków, którzy godnie reprezentują nas na wyższych uczelniach, w świecie nauki i kultury… Właśnie tym nauczycielom pragnę dzisiaj wręczyć nagrody oraz pamiątkowe, jubileuszowe medale. Dziękuję dzisiaj również pracownikom administracji i obsługi, bez których szkoła nie mogłaby funkcjonować.… Jubileusz szkoły to okazja do podsumowań i podziękowań. Długa lista tych, którym należy się wdzięczność, jest dowodem niezwykłego fenomenu tej szkoły… – głosiły słowa powitania.

Po przemówieniu, społeczność szkolna otrzymała prezenty od pani Prezydent i pana Burmistrza. Następnie:

 • pan W. Bartelski Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st Warszawy wręczył nauczycielom nagrody z okazji jubileuszu szkoły
 • pani B. Kordas Dyrektor Szkoły wręczyła nagrody i medale jubileuszowe gościom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym oraz nagrodę prof. Krzysztofa J. Filipiaka absolwenta szkoły dla Batoraka Medyka, który z najlepszym wynikiem w 2013 roku uzyskał indeks Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prezes Stowarzyszenia Wychowanków wręczył absolwentom szkoły z roku 1963, dyplomy 50-lecia matury
 • p. Daniel Olbrychski maturzysta z 1963 roku przeczytał niedokończone opowiadanie bez tytułu K.K. Baczyńskiego maturzysty z 1939 roku, o Gimnazjum imienia Boobalka

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Janek Przybyłowicz, w zastępstwie pomysłodawcy Tomka Hollanka maturzysty 2013 roku, uroczyście zamknął skrzynię kapsułę czasu i zacytował Tomka:… Bez wątpienia, bezcennym skarbem stałby się dziś dla nas stary kufer odnaleziony na szkolnym strychu, wypełniony zeszytami, zdjęciami i listami – do Nas, Batoraków teraźniejszości, od słynnych bohaterów „Kamieni na szaniec”, Batoraków przeszłości. Oni nie wpadli na taki pomysł… Ale my postanowiliśmy spojrzeć w przyszłość i stworzyć pierwszą w historii naszej Szkoły kapsułę czasu. Dziś, podczas obchodów 95-lecia Szkoły, nadeszła pora, aby zapieczętować naszą kapsułę czasu. Otworzą ją uczniowie Batorego za dokładnie 50 lat, we wrześniu 2063 roku…

Na zakończenie szkolnych obchodów uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych przedstawili historię Batorego w żywych obrazach. Za scenariusz, pomysł i reżyserię przedstawienia teatralnego odpowiedzialna była p. Marta Koszowy, nauczycielka języka polskiego.

Po przedstawieniu wszyscy zaproszeni goście i społeczność szkolna uczcili 480 urodziny patrona Szkoły Stefana Batorego pysznym tortem urodzinowym.

Skip to content