Zajęcia na Wydziale Chemii UW

Nasi uczniowie: Aleksandra Dudek (kl. 1bj), Aleksandra Fixl (kl. 1bj),  Maxymilian Mucha (kl. 2B), Maciej Napiórkowski (kl. 1bj), Ignacy Sterliński (kl. 3b), Monika Wypych (kl. 1bj),  i Jakub Zwardoń (kl. 2b) systematycznie biorą udział w zajęciach na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach patronatu UW nad naszym liceum. Uczniowie uczęszczają w tym semestrze regularnie na pracownie z analizy jakościowej prowadzone przez Panią Profesor Agatę Michalską i Pana Profesora Krzysztofa Maksymiuka, którzy specjalizują się w dziedzinie chemii nieorganicznej, fizycznej i analitycznej.

W tym semestrze uczniowie mają zajęcia z:

·         Reakcji i równowag jonowych w roztworach,

·         Właściwości i identyfikacji prostych soli,

·         Właściwości i identyfikacji kationów metali bloku s,

·         Właściwości i identyfikacji kationów metali bloku d i p,

·         Właściwości i identyfikacji anionów.

Na koniec semestru, tj. w styczniu uczniowie nasi napiszą kolokwium wraz ze studentami zaliczające dział „Elementy analizy jakościowej w chemii”.

Dzięki tym zajęciom uczniowie mają możliwość poznania specyfiki zdobywania wiedzy na uniwersytecie (za każdym razem mają obowiązek pisania wraz z studentami „zaliczenia – wejściówki” przed każdymi zajęciami laboratoryjnymi), poznania profesjonalnej pracowni i sprzętu do analizy, uczenia się dobrych nawyków systematyczności oraz studiowania fachowej literatury.
 
Dziękujemy Pani Dziekan Wydziały Chemii UW dr hab. Beacie Krasnodębskiej-Ostręga za przyjęcie naszych uczniów oraz Państwu Profesorom Pani Agacie Michalskiej i Panu Krzysztofowi Maksymiukowi za wdrożenie naszych uczniów do zdobywania wyższej wiedzy z zakresu chemii oraz Pani dr Ewie Barylskiej, nauczycielce naszej szkoły, za koordynowanie tej współpracy.
Skip to content