Non Sibi

Od 2009 Harcerska Fundacja Turystyczna „Pomarańczarni” co roku wręcza Nagrodę Non Sibi, doceniając Batoraków Wolontariuszy i Wolontariuszki, którzy dzielą się z innymi, czynią świat lepszym i zachęcają do tego innych.

Wyróżnieni Wolontariusze angażują się na polu Szkoły – przy różnorodnych wydarzeniach, w Samorządzie, w harcerstwie, jako przewodnicy szkolni. Działają również poza nią – w organizacjach społecznych o lokalnym i ogólnokrajowym zasięgu, korzystając ze swoich różnorodnych umiejętności np. językowych. Co więcej, samodzielnie organizują projekty społeczne, zbiórki charytatywne i rzeczowe.

Na pomoc Wolontariuszy wyróżnionych w tym roku mogły liczyć osoby ze specjalnymi potrzebami lub trudnościami w nauce, uchodźcy, podopieczni różnych fundacji, np. dzieci z Afryki i Azji bez środków na edukację czy czworonogi w schroniskach. 

Laureatem Nagrody Non Sibi, Wolontariuszem Roku 2022/23 został Michał Krasowski z kl. 3IB

Michał otrzymuje nagrodę pieniężną 1500zł, w części przeznaczoną na kontynuację jego dotychczasowych projektów wolontariackich. 

Wyróżnieni zostali:

* Anna-Mariya Petrovska, kl. 2B

* Aleksander Twardowski, kl. 3iB

* Zofia Kwiecień, kl. 3B

* Agata Bajger, kl. 3iB

* Zuzanna Dąbrowska, 3Aj

Serdecznie gratulujemy! Życzymy wytrwałości w działaniu oraz ogromu satysfakcji!

Nagrodę i Wyróżnienia wręczyła Jadwiga Pisarska, Przewodnicząca Kapituły Nagrody i Członkini Zarządu Fundacji. 

Fundacja dziękuje Pani Katarzynie Chmielewskiej oraz Samorządowi Szkolnemu za pomoc w organizacji. 

fot. Harcerska Fundacja Turystyczna „Pomarańczarni” 

Skip to content