Setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Dziś mija setna rocznica urodzin naszego absolwenta, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uczęszczał do Batorego od 1931 roku. Ukończył liceum humanistyczne w roku wybuchu II wojny światowej. Już w szkole pisał wiersze, ale zasłynął jako poeta okresu wojennego. Publikował poezje pod pseudonimem Jan Bugaj. Napisał ponad 500 wierszy, ponadto opowiadania i poematy. 
Był poetą zaangażowanym w życie Narodu. Nie mógł stać z boku. Służył w Batalionie „Zośka”, a na miesiąc przed Powstaniem Warszawskim przeszedł do Batalionu „Parasol”. Nie dotarł na koncentrację własnego oddziału, walczył przy Placu Teatralnym, tam też zginął trafiony niemiecką kulą 4 sierpnia 1944 roku. Kilka tygodni później zmarła z powodu odniesionych ran jego ukochana żona Barbara z Drapczyńskich. Oboje są pochowani na Cmentarzu Wojskowym, na Powązkach. 
W powszechnej opinii Krzysztof Kamil Baczyński był najwybitniejszym poetą pokolenia Kolumbów. Porównywany do Norwida, a przede wszystkim do Juliusza Słowackiego. Stanisław Pigoń podsumował wstąpienie Baczyńskiego do konspiracyjnego wojska słowami: „Jesteśmy narodem, którego losem jest strzelać do wroga brylantami”. 
Utwory Baczyńskiego, choć trudne, pozostają inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów. Wiersze naszego absolwenta mają niezliczone interpretacje słowne i muzyczne. Biografia Baczyńskiego stała się także tematem kilku filmów. W Polsce jest 176 ulic jego imienia.  
W naszej szkole znajduje się Tablica Baczyńskiego ufundowana przez uczniów i odsłonięta w 1974 roku. Było to związane z odnalezieniem i przekazaniem do szkoły pliku oryginalnych prac Krzysztofa Kamila (obecnie w Bibliotece Narodowej). Również w tym czasie Baczyński stał się patronem odradzającej się 23 WDH Pomarańczarni i pozostaje nim do dziś. 
Nazwisko Baczyńskiego znaleźć można także na tablicy upamiętniającej nauczycieli i wychowanków poległych podczas wojny. Na tej samej tablicy figuruje nasz przedwojenny nauczyciel Adam Zieleńczyk – brat Stefanii Baczyńskiej, matki Krzysztofa.  

W dniu dzisiejszym pani dyrektor Barbara Kordas brała udział w odsłonięciu muralu Baczyńskiego na ulicy Solec 58. Relację z tego wydarzenia można zobaczyć na stronach Narodowego Centrum Kultury.


Warto także pamiętać, że w tym roku będziemy także wspominać setne rocznice urodzin Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” (24 stycznia), Jana Bytnara (6 maja) a także nieco starszego od nich Alka Dawidowskiego (3 listopada 1920). 

Marcin Miros – nauczyciel historii, Warszawa 22 stycznia 2021

Strona internetowa poświęcona Baczyńskiemu

Informacja o muralu na stronie NCK

Skip to content