Uroczystość zakończenia nauki w Batorym dla maturzystów

25 czerwca 2021 podczas zakończenia roku szkolnego2020/2021, odbyła się uroczystość pożegnania maturzystów połączona z wręczeniem nagród, przyznanych przez Kapitułę Nagród. Rok rocznie Kapituła Nagród złożona z Dyrekcji, Wychowawców klas maturalnych, przedstawicieli Rady Rodziców, Stowarzyszenia Wychowanków i Fundacji Społeczności Liceum Batorego(SLB) oraz opiekun Muzeum Szkolnego przyznaje nagrody dla maturzystów.

Nagrodę Ryszarda Pomirowskiego – dla maturzysty Batoraka najlepszego w każdej dziedzinie – Antoni Dziwura (kl. 3Cj)
Nagrodę prof. Juliusza Łukasiewicza – dla najlepszego absolwenta w zakresie nauk ścisłych – Kaja Tyszkiewicz (kl. 3B)
Nagrodę Państwa Ewy i Waldemara Dębińskich – dla najlepszego maturzysty biologa – Natalia Kałużna ( 3Bj)
Nagrodę Batorak Geograf – dla najlepszego maturzysty geografa – Filip Mateńko (kl. 3Aj)

Nagrodę Batorak Historyk – dla najlepszego maturzysty historyka–Michał Rokicki (kl.3Ej)


Nagrodę Specjalną Rady Rodziców – za szczególne zaangażowanie w życie społeczności szkolnej – Ewa Siemiątkowska (kl. 3ibA) 

Nagrodę Fundacji SLB za wybitną działalność na rzecz społeczności Liceum – Barbara Karwowska (kl. 3ibA)

Nagrodę Fundacji SLB – dla najlepszego Batoraka humanisty – Małgorzata Kwapniewska (kl.3Aj) 

Nagrody Dyrektora Szkoły za sukcesy naukowe: Marcin Bartoszewicz (kl. 3ibB), Krystian Fabiński (kl. 3Cj), Jan Gawroński (kl.3Cj), Helena Jeleńska (kl. 3ibA), Wiktor Sobiecki (kl. 3Aj),

Wyróżnienia dla laureatów i finalistów olimpiad – książki „Pochodem idziemy”: 
Jakub Borkowski, Jan Dziurzyński, Jan Francik, Jakub Gawlak, Maria Harrison, Julia Kobylińska, Lukas Lazek, Maja Przybyszewska, Krzysztof Radziwanowski, Lena Wiśniewska, Wiktor Wiśniewski.

Podczas uroczystości zostały wręczone również nagrody za osiągnięcia sportowe oraz nagrody dla przewodników Muzeum Szkolnego.

Uroczyście pożegnano profesorkę Batorego Joannę Cichocką Dyrektora Liceum Batorego w latach 2006-2011, długoletnią nauczycielkę języka polskiego, która sprawowała funkcję opiekuna merytorycznego gazety szkolnej „Batorak”.

Skip to content