Obchody rocznicy Akcji pod Arsenałem

W piątek 1 kwietnia 2022 odbyły się szkolne obchody upamiętniające 79. rocznicę Akcji pod Arsenałem. Główne uroczystości miały miejsce w auli. Wzięły w nich udział klasy trzecie czteroletniego liceum. Zgodnie z wieloletnią tradycją spotkanie miało część oficjalną, następnie merytoryczną. Zakończyło się złożeniem kwiatów i zniczy pod Tablicą Pamięci profesorów i wychowanków, którzy stracili życie w latach 1939-1945. 
W części oficjalnej p. dyrektor Barbara Kordas przypomniała zebranym postaci naszych bohaterów Jana Bytnara, Alka Dawidowskiego i Tadeusza Zawadzkiego, zaś szkolny chór pięknie wykonał hymny państwowy i szkolny oraz „Warszawskie dzieci”.
W drugiej części przewodnicy – maturzyści przybliżyli przebieg Akcji pod Arsenałem oraz innych niż „Rudy”, „Alek” i „Zośka” batoraków występujących w „Kamieniach na szaniec”.
W tym samym czasie klasy młodsze pod kierunkiem nauczycieli miały specjalne lekcje przygotowane przez Muzeum Szkolne.
Po dwóch latach przerwy spowodowanej zdalnym nauczaniem powrót do arsenałowych tradycji cieszy, bo jest dowodem wracającej normalności, a niewymuszona powaga uroczystości pokazuje, że „duch batoracki” trwa i ma się dobrze.

Marcin Miros – nauczyciel historii, opiekun Muzeum Szkolnego

Skip to content