Sukces uczniów „Batorego” w międzynarodowym konkursie w ramach projektu STEM4Youth

Sukces uczniów „Batorego” w międzynarodowym konkursie w ramach projektu STEM4Youth

Trzy osobowy zespół uczniów Karol Denst (klasa IIa), Adam Harrison (klasa I Pre IB) oraz Kuba Śliż (klasa IA) uzyskał tytuł laureata międzynarodowego konkursu prowadzonego w okresie od lutego do kwietnia 2018 r. przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach projektu STEM4Youth. Wybrane i zrealizowane przez Nich zadanie badawcze  “From Physics to Economics – The versatility of the exponential function” zostało bardzo wysoko ocenione przez międzynarodowy zespół ekspertów zarówno pod względem merytorycznym, jak i pomysłowości rozwiązania. W nagrodę uczniowie na początku czerwca jadą do CERN-u w Szwajcarii, gdzie spotkają się z pozostałymi laureatami konkursu, zwiedzą laboratoria badawcze ośrodka. 

Multidyscyplinarny projekt STEM4Youth koordynowany przez Politechnikę Warszawską prowadzony jest w sześciu krajach UE, w Polsce koncentruje się na fizyce. Działania projektowe dotyczą praktycznego zastosowania dyscyplin STEM (matematyka, fizyka, astronomia, chemia, inżynieria i medycyna) i ich wpływu na nasze codzienne życie. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich w wieku od 12 do 19 lat i ma na celu wspieranie formalnej i nieformalnej edukacji młodych ludzi. Nakierowany jest na rozwój konkretnych umiejętności i kompetencji pozwalających im w przyszłości podjąć świadome decyzje wyboru kierunku studiów i planowania kariery zawodowej.

Marzena Garmulewicz 

Olimpia Kijewska

Skip to content