Samorząd Batorego - Aktualności
Petycja do ZTM
Written by Mateusz Dobosz   
Sunday, 02 September 2012 21:05

 

Zgodnie z obietnicą, zamieszczam petycję do ZTM Warszawa, dotyczącą umieszczenia stacji rowerowej Veturilo przy naszej szkole

 

Warszawa, dn. 3 września 2012 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z postulatami, które wpłynęły do mnie od uczniów oraz osób związanych z Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, chciałbym złożyć prośbę o umieszczenie jednej z planowanych na marzec roku 2013 stacji rowerowej Veturilo przy ulicy Myśliwieckiej, w okolicach miejsca zaznaczonego na dołączonym do listu fragmencie planu m. st. Warszawy.

Teren przy wejściu do Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie od strony Myśliwieckiej cechuje bliskość parku im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz Agrykoli, lubianych przez warszawiaków miejsc spacerów oraz wycieczek rowerowych. Obydwa miejsca nie są pozbawione ścieżek przeznaczonych dla miłośników dwóch kółek, co stanowi dodatkową zachętę do korzystania z miejskich rowerów przez osoby w każdym wieku.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż proponowana przeze mnie lokalizacja stacji Veturilo znajduje się kilkadziesiąt metrów od ważnego węzła komunikacyjnego, Rozbrat. Umieszczenie wypożyczalni w tym miejscu byłoby więc również ukłonem w kierunku mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, którzy, po przebyciu niezbyt przyjaznego cyklistom Mostu Łazienkowskiego, będą mogli przesiąść się na rower, którym pokonają dalszą część swojej trasy.

Z uwagi na duże zainteresowanie oraz walory sugerowanego miejsca, proszę o korzystne rozpatrzenie mojego wniosku.

Do petycji załączam fragment planu z zaznaczonym, proponowanym miejscem wypożyczalni oraz listę podpisów, które udało się zebrać w kilka dni od osób popierających mój wniosek.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Mateusz Dobosz

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

 
Pismo do Senatorów
Written by Mateusz Dobosz   
Saturday, 24 March 2012 21:30

Zamieszczamy pismo Pana Marcia Lubańskiego, Opiekuna Samorządu, skierowane do Senatu Klas.

 

 

 

 

Marcin Lubański                                                                         Warszawa, dn.14 marca 2012 r.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

 

Do Senatu Klas

 

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydium Senatu oraz Prezydium Samorządu Uczniowskiego w sprawie uchwały Senatu z dnia 17 października 2011 roku ws. sprawozdań finansowych gazety szkolnej i działalności gazety szkolnej zawieszam obowiązywanie omawianej uchwały oraz wydanych na jej podstawie uchwał w trybie § 59 Regulaminu Samorządu.

Marcin Lubański

 
Sprawozdanie
Written by Mateusz Dobosz   
Wednesday, 15 February 2012 19:49

Ze względu na brak możliwości wzięcia udziału w jutrzejszym posiedzeniu Senatu Przewodniczącego oraz jego Zastępcy ds. Liceum (sprawdzian z polskiego), publikujemy sprawozdanie z dotychczasowej, w praktyce dwumiesięcznej działalności Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Prosimy wszystkich uczniów o propozycje tego, co oprócz planowanych zmian, chcielibyście jeszcze zmienić w szkole.

Sprawozdanie z działalności Samorządu

Co udało się osiągnąć?

Profesjonalizacja Batory Cup – przygotowania do turnieju trwają już teraz. Niebawem pojawi się trailer promujący zawody, jako dodatek do gazetki szkolnej pojawi się gazetka sportowa opisująca sprawy związane z turniejem.
Stypendia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, finansowane przez Fundację „Pomóżmy Dzieciom” – fundacja zadeklarowała wsparcie w wysokości 500zł/miesiąc. Wszystko jest już uzgodnione, po wejściu w życie regulaminu przyznawania stypendiów, wejdą one w życie.
Zawody Armwrestlingu – cieszyły się dużą popularnością, jednym z dwóch organizatorów był członek prezydium SU ds. sportu.
Świąteczny kiermasz ciast – blisko 800 zł zostało przeznaczone na cele charytatywne.
Współpraca ze szkolnym radiowęzłem – współpraca i wymiana informacji z osobami prowadzącymi radio przebiega bardzo sprawnie. Na prośbę samorządu możliwe jest wykorzystanie radiowęzła do celów takich jak odtwarzanie tematycznych utworów z okazji upamiętnienia rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego.
Nawiązanie współpracy z drużynami harcerskimi – współpraca będzie przebiegała podczas realizacji projektu dot. odnowienia ogrodu czy patio. Przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami harcerstwa i zadeklarowali oni poparcie tych inicjatyw.
Debaty/spotkania z różnymi osobami w szkole – jeszcze więcej spotkań zapowiadamy na najbliższe miesiące.
Przy samorządzie działają nieformalne sekcje, które pomagają Prezydium we wdrażaniu pomysłów. W działalność sekcji mogą zaangażować się wszyscy uczniowie.
Wystawy prac uczniowskich na korytarzach.
Strona samorządu oraz fun page na Facebooku jest aktywnie prowadzony i pozwala na wysłuchanie opinii uczniów dotyczącej działalności samorządu, bądź tego, co chcieliby zmienić w życiu szkoły.
Gimnazjum nie jest wykluczane z działalności wewnątrzszkolnej. Nieformalne sekcje współpracujące z samorządem tworzą przede wszystkim właśnie uczniowie gimnazjum.

Co będzie zrealizowane w najbliższym czasie?

Wprowadzenie dystrybutorów z darmową wodą – stosunkowo niewielki koszt nie powinien przeszkodzić wprowadzeniu automatu z wodą, który zostałby ustawiony w bufecie.
Przywrócenie tygodników (tj. Newsweek, Wprost) do czytelni.
Rozszerzenie sieci Wi-Fi – zostały już zakupione urządzenia potrzebne do rozszerzenia sieci.
Zdjęcie blokady z Facebooka – każdego tygodnia staramy się negocjować zdjęcie blokady. Wg najnowszych informacji, wkrótce blokada zostanie zdjęta.
Czerwcowy, piłkarski Turniej 4 Szkół, na który nasza szkoła zaprosi trzy inne warszawskie licea – pomysł cieszy się poparciem Dyrekcji i z pewnością zostanie zrealizowany. Obecnie jesteśmy na etapie ostatecznego wybierania szkół do turnieju.
Wprowadzenie debat politycznych – nowy projekt w naszej szkole. Uczniowie będą mogli dyskutować na tematy związane z polityką zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną.
Uatrakcyjnienie Dnia Sportu – Dzień Sportu dla gimnazjum będzie miał zmienioną formę, czym zajmą się osoby odpowiedzialne za sport w Samorządzie.
Semestralne stypendia lub nagrody dla najlepszych uczniów, sponsorowane przez Samorząd – z uwagi na to, iż kadencja Prezydium rozpoczęła się na niedługo przed zakończeniem drugiego semestru, nagroda będzie przyznana na koniec roku szkolnego.
Odrestaurowanie ogrodu szkolnego lub odnowienie patio ze środków pozyskanych z fundacji. Projekt ogrodu zostanie wybrany z konkursu zorganizowanego wśród uczniów i nauczycieli – przyspieszyliśmy przyznanie nam środków z października na czerwiec. 6000zł zostanie przeznaczone najprawdopodobniej na modernizację patio. Odnowienie ogrodu może się nie udać z uwagi na plany miasta wobec tego terenu.
Rozwój wewnątrzszkolnych rozgrywek w siatkówkę i koszykówkę.
Wprowadzenie ankiet dotyczących różnych spraw – już teraz uczniowie mogą zgłaszać swoje pomysły dotyczące zmiany asortymentu w szkolnym bufecie. Na najbliższe miesiące przewidujemy więcej ankiet.
Organizacja dni otwartych z udziałem uczniów – na dni otwarte gimnazjum i liceum, wytypowani zostaną przedstawiciele uczniów, którzy pomogą kandydatom do szkoły zapoznać się z jej realiami.
Organizacja konkursu na nową stronę internetową szkoły – w tej chwili można zgłaszać się do konkursu. Nagrodą będzie ocena celująca z informatyki oraz dysk zewnętrzny do komputera.
Organizacja Wieży Babel – w tym roku projekt ten przygotują uczniowie klas gimnazjalnych oraz 1 liceum.

Co być może uda się zrealizować?

Organizacja balu gimnazjalnego – staramy się wywalczyć organizację balu w dogodnym terminie. Wciąż trwają rozmowy z Dyrekcją w tej sprawie.
Obniżenie cen kawy/herbaty – z uwagi na obecność gimnazjum przy naszej szkole, niemożliwe jest wprowadzenie automatów z kawą. Postulujemy o obniżenie cen kawy lub herbaty w bufecie.

Czego nie uda/nie udało się zrealizować?

Maratony filmowe – ze względu na bardzo znikome zainteresowanie uczniów tą inicjatywą oraz brak chęci nauczycieli do sprawowania opieki nad uczestnikami, maratony nie zostaną przywrócone.
Wspólne wyjścia do teatru/zniżki do teatru – nie pojawiły się osoby chętne do brania udziału we wspólnych wyjściach. Każde klasy organizują takie we własnym zakresie. Z tego samego powodu, nie występujemy o zniżki.
Umożliwienie uczniom posiadania konta w domenie internetowej szkoły – istniejącym i sprawnie funkcjonującym systemem komunikacji na linii samorząd – uczeń jest Facebook oraz zwykłe adresy mailowe. Dodatkowe adresy są po prostu niepotrzebne.

 
Konkurs - regulamin
Written by Mateusz Dobosz   
Wednesday, 08 February 2012 19:21

Już od wczoraj możecie się zgłaszać do konkursu na nową stronę internetową szkoły! Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz 6 z informatyki na koniec roku! Zapisy przyjmują Mateusz Dobosz oraz Konrad Rydel (2E), możecie też je składać na maila This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do 17 lutego. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu. Powodzenia!


Regulamin konkursu na stronę internetową szkoły


§ 1.
Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcja.
2. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat konkursu są Mateusz Dobosz (2E) i Konrad Rydel (2E).


§ 2.
Zasady zgłaszania się do konkursu

1. Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, za wyjątkiem członków Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
2. Zgłoszenia są przyjmowane przez osoby wymienione w pkt. 2 § 1. tego regulaminu lub za pośrednictwem adresu e-mail Samorządu Uczniowskiego This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu trwa od 7.02.2012 r. do 17.02.2012 r.
4. Prace konkursowe należy przedstawiać w formie gotowego szablonu strony internetowej.
5. Projekty można nadsyłać od 10.02.2012 r. do 29.02.2012 r.
6. Praca konkursowa nie może być plagiatem lub być wykonana z pomocą osób niezgłoszonych do konkursu.
7. Konkurs odbędzie się, gdy w wyznaczonym terminie zgłosi się do niego przynajmniej trzech uczestników.


§ 3.
Ocenianie prac konkursowych

1. Ocenianiem prac konkursowych zajmie się komisja złożona z dwóch członków
Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz członka Dyrekcji.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 1.03.2012 r. – 5.03.2012 r.
3. Wyniki zostaną ogłoszone 6.03.2012 r.
4. Nie ma prawa odwoływania się od decyzji komisji.


§ 4.
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: ocena celująca na koniec roku szkolnego 2011/2012 z informatyki, wykorzystanie projektu do zmiany wyglądu strony www.batory.edu.pl

oraz nagroda rzeczowa.
2. Nagroda rzeczowa zostanie przyznana zwycięzcy podczas zakończenia roku szkolnego 2011/2012.
Zwycięski projekt zostanie użyty do zmiany wyglądu strony internetowej szkoły w ciągu 2 tygodni po ogłoszeniu wyników konkursu.

 
Wi-Fi!
Written by Mateusz Dobosz   
Monday, 06 February 2012 21:29

Już niebawem zostanie rozszerzona sieć Wi-Fi:) Będziemy walczyć o dalszy rozwój sieci w szkole.

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2