Dyrektor Liceum
  • Barbara Kordas
  • dyrektor@batory.edu.pl
Wicedyrektorzy
  • Krzysztof Ściechowski
  • Michał Malarski
Wicedyrektor, koordynator programu Matury Międzynarodowej
  • Joanna Szcześniak

Od lewej: Michał Malarski, Barbara Kordas, Joanna Szcześniak, Krzysztof Ściechowski

Od lewej: Michał Malarski, Barbara Kordas, Joanna Szcześniak, Krzysztof Ściechowski