Nauczyciele w roku szkolnym 2021/2022

język polski
 • Kinga Borzęcka-Wojciechowicz
 • Marta Matuszak
 • Małgorzata Choromańska
 • Iwona Januszewska
 • Marta Koszowy-Krajewska
 • Bożena Łakota
 • Marta Łącka
 • Agnieszka Szafarska-Kowalczyk
 • Agata Werkowska
 • Marta Sawińska
język angielski
 • Małgorzata Albrecht-Nowicka
 • Krzysztof Bem
 • Ewa Ciszewska
 • Dorota Danielik-Kowalska
 • Ewa Dąbrowska
 • Przemysław Grabowski-Górniak
 • Zuzanna Guranowska
 • Małgorzata Krężołek
 • Agata Lesińska-Domagała
 • Magda Lipska
 • Klaudia Osika
 • Katarzyna Smoluk-Moczydłowska
 • Joanna Szcześniak
 • Katarzyna Tobolska
język niemiecki
 • Marta Szajner
 • Iwona Szulczewska
 • Małgorzata Rosa
język francuski
 • Emilia Chudobińska
 • Julita Kraińska
język włoski
 • Hanna Florczak
język hiszpański
 • Katarzyna Czajkowska-Naumann
 • Monika Kolenda
język rosyjski
 • Kinga Szkurłat
język łaciński
 • Jerzy Kaczyński
wiedza o społeczeństwie
 • Ewa Gałek
 • Bartłomiej Pędzich
historia
 • Krzysztof Fischer 
 • Marcin Miros
 • Marzena Leśniewska
geografia
 • Filip Basaj
 • Mirosław Zając
 • Łukasiewicz Natalia
matematyka
 • Anna Borkowska
 • Magdalena Cichocka
 • Tomasz Lechowski
 • Zbigniew Luchciński
 • Iwona Mazur
 • Jolanta Poboża
 • Małgorzata Szwakopf
fizyka
 • Paulina Gregorczyk
 • Mirosław Należyty
 • Leonid Shirkov
 • Luchciński Zbigniew
informatyka
 • Magdalena Brzezińska
 • Michał Malarski
 • Cichocka Magdalena
 • Borkowska Anna
 • Poboża Jolanta
biologia
 • Damian Błaszczak
 • Julia Dorosz
 • Jolanta Główka
 • Mariola Łoczewska
 • Katarzyna Zaremba
chemia
 • Ewa Barylska
 • Barbara Kordas
 • Maria Misiak
 • Marta Sulmińska
 • Krystyna Zapędowska
wychowanie fizyczne
 • Sylwia Choińska
 • Marcin Lubański
 • Krystian Maliszewski
 • Monika Osipiak-Krasuska
 • Krzysztof Ściechowski
 • Izabella Wojczakowska
 • Jolanta Żmijewska
edukacja dla bezpieczeństwa
 • Małgorzata Dzido
etyka
 • Ewa Gałek
podstawy przedsiębiorczości / ekonomia
 • Magdalena Brzezińska
 • Zofia Dziubak-Komuda
 • Łukasz Konopielko
plastyka
 • Dorota Borowska
religia
 • Piotr Filipczak
 • Piotr Słójkowski
teoria wiedzy
 • Ewa Dąbrowska
 • Przemysław Grabowski-Górniak
 • Agata Lesińska-Domagała
 • Katarzyna Tobolska
psychologia
 • Paweł Stępień
CAS
 • Marta Koszowy-Krajewska
 • Joanna Szcześniak
 • Katarzyna Zaremba

Visual Arts

 • Magdalena Lipska
pedagog szkolny
 • Anna Bogdańska-Orzechowska
 • Dorota Marczuk
psycholog szkolny
 • Chmielewska Katarzyna
 • Kopyść Anna
wychowanie do życia w rodzinie
 • Damian Błaszczak
biblioteka
 • Halina Stompierz
 • Małgorzata Ściślewska-Kotarska