Subject results May 2019

 

Subject

Number of Candidates

Grade

Average grade (school)

Average grade (World-Wide)

Highest grade

Lowest grade

7

6

5

4

3

2

1

P

N

Subject Group 1

ENGLISH A: Lang and Literature HL  

13

2

9

2

0

0

0

0

0

0

6.00

4.97

7

5

POLISH A: Literature HL  

10

8

1

1

0

0

0

0

0

0

6.70

5.48

7

5

POLISH A: Literature SL  

43

7

24

10

2

0

0

0

0

0

5.84

5.43

7

4

Subject Group 2

ENGLISH B HL  

36

19

17

0

0

0

0

0

0

0

6.53

5.73

7

6

ENGLISH B SL  

5

2

3

0

0

0

0

0

0

0

6.40

5.75

7

6

FRENCH AB. SL  

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

7.00

4.89

7

7

FRENCH B HL  

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

6.00

5.15

6

6

FRENCH B SL  

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

7.00

5.03

7

7

GERMAN B HL  

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

6.00

5.68

6

6

GERMAN B SL  

6

3

3

0

0

0

0

0

0

0

6.50

5.10

7

6

Subject Group 3

ECONOMICS HL

3

0

2

1

0

0

0

0

0

0

5.67

5.10

6

5

ECONOMICS SL

6

0

1

4

1

0

0

0

0

0

5.00

4.66

6

4

GEOGRAPHY HL

7

1

3

3

0

0

0

0

0

0

5.71

5.19

7

5

GEOGRAPHY SL

15

0

7

6

1

1

0

0

0

0

5.27

4.78

6

3

HISTORY SL

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

6.00

4.44

6

6

HISTORY EUROPE HL

10

0

5

3

2

0

0

0

0

0

5.30

4.78

6

4

PSYCHOLOGY HL

3

0

0

2

1

0

0

0

0

0

4.67

4.70

5

4

PSYCHOLOGY SL

8

0

2

6

0

0

0

0

0

0

5.25

4.38

6

5

Subject Group 4

BIOLOGY HL

20

5

12

3

0

0

0

0

0

0

6.10

4.33

7

5

BIOLOGY SL

20

2

8

7

3

0

0

0

0

0

5.45

4.17

7

4

CHEMISTRY HL

23

6

9

7

0

1

0

0

0

0

5.83

4.50

7

3

CHEMISTRY SL

4

2

1

0

1

0

0

0

0

0

6.00

4.00

7

4

PHYSICS HL

5

2

2

0

1

0

0

0

0

0

6.00

4.65

7

4

PHYSICS SL

4

0

1

1

2

0

0

0

0

0

4.75

4.03

6

4

Subject Group 5

MATH.STUDIES SL

8

0

4

1

2

1

0

0

0

0

5.00

4.16

6

3

MATHEMATICS HL

22

4

9

8

1

0

0

0

0

0

5.73

4.69

7

4

MATHEMATICS SL

24

6

12

3

2

1

0

0

0

0

5.83

4.18

7

3

Subject Group 6

VISUAL ARTS HL

14

3

4

5

1

1

0

0

0

0

5.50

4.27

7

3

VISUAL ARTS SL

4

0

3

1

0

0

0

0

0

0

5.75

3.77

6

5

© International Baccalaureate Organization   (2004-2019)

 

Średnia ocena końcowa uzyskana przez ucznia: 37 (na 45 możliwych). Najwyższy wynik: 44.

Średnia z przedmiotów uzyskana przez ucznia: 5,84 (w skali 1-7)

Najwyższy wynik (40 i powyżej) uzyskało 15 osób na 54 zdających.