Organami statutowymi Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

Zgodnie ze Statutem Fundacji, członkowie organów statutowych Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. Osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Fundacji wykonują całą swoją pracę pro bono.