Wolontariat w naszej szkole działa od 2002 roku.

Batoraccy wolontariusze  podejmują działania w środowisku lokalnym, biorą udział w akcjach miejskich i ogólnokrajowych.

Pomagamy osobom potrzebującym, zwierzakom, dbamy o ekologię.

 

Organizujemy akcje wspierające działania Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii. W tym celu przygotowujemy w szkole obchody Światowego Dnia Głodu i Żywności, Światowego Dnia Wody, Dnia Matki, Dnia Dziecka.

W każdym roku szkolnym nasi wolontariusze systematycznie udzielają pomocy w lekcjach podopiecznym zaprzyjaźnionego ogniska wychowawczego oraz internatu dla dzieci słabowidzących.

Prowadzimy akcje informacyjne i zbiórki darów na rzecz  schronisk dla zwierząt.

Zbieramy zakrętki na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Współpracujemy z SOS Bankiem Żywności.

W 2017 roku wolontariusze utworzyli punkt rejestracji i pobrań komórek macierzystych we współpracy z DKMS Polska.

Co roku w szkole działa Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prowadzony przez maturzystów, dla którego pracuje od kilkudziesięciu do stu wolontariuszy.

 

Uczniowie podejmują samodzielne inicjatywy nawiązując współpracę z domami dziecka, domami dla samotnych matek z dziećmi, ośrodkami dla uchodźców, fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób ubogich, chorych. Organizują zbiórki darów. Pomagają w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Udzielają bezpłatnych korepetycji.

 

W działania woluntarystyczne włącza się całe środowisko szkolne. Wychowawcy i nauczyciele inicjują akcje klasowe takie jak Szlachetna Paczka czy różnego rodzaju zbiórki darów i funduszy dla potrzebujących oraz akcje ogólnoszkolne jak charytatywne koncerty, przedstawienia, aukcje.

 

Podczas wywiadówek rodzice mogą skorzystać z oferty kawiarenki wolontariatu i w ten sposób wspomóc akcje szkolnych wolontariuszy.

 

Ekipa Św. Mikołaja.jpg Szlachetna Paczka 12.2012r.jpg

 

Pomóż zwierzętom przetrwać zimę- makulatura.jpg Fundacja Centaurus.jpg

 

Zbiórka Michaliny z IA mat-fiz.jpg Pomóż i Ty.jpg Fundacja Dziewczynka z zapałakami.jpg

 

Ognisko na ul. Przeymsłowej.jpg

 

Kawiarenka wolontariatu - babeczki Magdy.jpg Kawiarenka wolontariatu - murzynek Karoliny.jpg Kawiarenka wolontariatu - tiramisu Oli.jpg KAWIARENKA WOLONTARIATU.jpg